Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Vikingarna var inte bara rasande män

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
vikingautställning på Historiska museet i Stockholm
Bildtext Ingången till vikingautställningen på Historiska museet i Stockholm
Bild: Katarina Nimmervoll Statens historiska museum.

Vad hände när Odin blev kvinna? Hurdan var den vävstol som under forntiden vävde fram en strid? Vill du veta mera om dem som överskred könsgränser under vikingatiden?

Genusförbart heter en ny bok, som kan användas som en verktygslåda på museer. I den finns inspiration för en ökad genusmedvetenhet i allt museiarbete.

Statligt uppdrag

Genom resonerande artiklar, intervjuer och övningar vill Genusförbart ge verktyg och inspiration som kan förändra allt ifrån museers utställningar till utvecklandet av samlingarna, presentationer och möten med oss museibesökare.

År 2011 gav den svenska regeringen Statens historiska museer i Sverige i uppdrag att utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar i Sveriges museer. Projektet JÄMUS omfattade en hel rad aktiviteter.

Vikingakvinnan osynlig

En av de saker man insåg just på Historiska museet i Stockholm var att utställningen om vikingarna behövde förändras och få ett tydligt genusperspektiv. Li Kolker, pedagog vid Statens historiska museer:

museipedagog vid Statens historiska museer Historiska museet i Stockholm
Bildtext Li Kolker, museipedagog
Bild: fredrik@fredrikstreiffert.se

-När man frågar: Vad är en viking, svarar de flesta att det är en man och gärna också att det är en krigare, alltså en våldsam man. Och börjar man då prata om kvinnor och barn, så vet de flesta inte så mycket om hur livet var för människor på riktigt under vikingatiden.

Samarbete med gymnasieelever

På museet insåg man att man på grund av sin egen hemmablindhet behövde lite hjälp med att förändra utställningen. Museet bjöd in elever från Stockholmsgymnasiet Rytmus, en skola som arbetar utgående från ett normkritiskt perspektiv.

Ungefär hundra elever kom och gjorde en analys tillsammans med museipersonalen genom att titta på föremålen, bilderna, texterna, räkna kvinnor och män. I och med förändringarna som gjordes hoppas man på museet att bilden av vikingatiden och vikingarna verkligen nu ska förändras.

Bilder är jätteviktiga

Nästa årskurs av elever i samma gymnasium gjorde ytterligare en analys. Fortfarande fanns där mycket som de var kritiska till, men nu hittade eleverna vikingakvinnorna till den grad att de tyckte att där fanns fler kvinnor än män, också om antalet var lika.

-Så det vi förstod med den första analysen var att bilder är otroligt viktiga för vad människor uppfattar i en utställning. Föremålen talar inte för sig själva, utan det är vi som måste tolka och berätta om dem. Alla läser inte heller nödvändigtvis textskyltar och det gör att anslaget man får i en bild, är jätteviktigt.

Arbetar andra med genusperspektiv?

När Historiska museet 2011 inledde regeringsuppdraget JÄMUS gjorde de också en omvärldsbevakning både nationellt och internationellt. Framförallt sökte de på webben efter spår av att museer arbetar med genusperspektiv.

liten bronsstatyett daterad till vikingatid
Bildtext Rällingebuggen Statens historiska museer Stockholm
Bild: Gabriel Hildebrand Statens historiska museer Stockholm

Historiska museets personal hittade inte så mycket sådana spår. Men det behöver inte betyda att genusperspektivet är borta. Man bara inte skyltar med det på sina hemsidor, i publikationer och så, säger Kolker.

Att arbeta med genusperspektiv blir mer och mer en självklar del av verksamheten på svenska museer. I kontakten med finländska museer har Li Kolker inte märkt det här perspektivet så mycket. Men å andra sidan uppfattade Historiska museet det ingenstans egentligen, när de tittade internationellt.

Tre exempel på förändringar som gjordes på Historiska museet i Stockholm:

Vikingar sida vid sida - Spela upp på Arenan
Bildsten på Historiska museet i Stockholm
Bildtext Bildsten som berättar om könsöverskridning
Bild: Katarina Nimmervoll Statens historiska museum.
Textilmonter - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan