Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera folkomröstning - färre invandrare

Från 2015
Uppdaterad 17.03.2015 09:56.
Yles valkompass 2015 med bilder av kandidater från partiet Förändring 2011.
Bildtext Förändring 2011 i Yles valkompass.
Bild: Yle

Mindre byråkrati, hjälp människor i sina hemtrakter och ordna mera folkomröstningar. Bland annat det för de sex västnyländska kandidaterna för partiet Förändring 2011 fram i sina videor i Yles valgalleri.

Förändring 2011 har en sittande riksdagsledamot i James Hirvisaari. Han blev invald från Sannfinländarnas lista, men uteslöts ur gruppen.

Nu vill partiet gärna hålla kvar sin plats och utöka mandaten.

I Hangö kandiderar Johanna Sirén-Kaplas som tidigare har varit både sannfinländare och kristdemokrat.

Johanna Sirén-Kaplas från Hangö ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Johanna Sirén-Kaplas från Hangö.
Bild: Yle

- Förändring 2011 kändes som ett passligt och litet parti där jag ryms bra med.

Partiet talar varmt för bindande folkomröstningar.

- Nato och kärnkraft är ämnen som passar bra för folkomröstning.

Hon säger att riksdagen ändå behövs eftersom den ska stifta lagar.

Det stora problemet är Finlands medlemskap i EU eftersom Finland har så lite makt där.

- Det är bäst att vi lämnar EU, säger hon.

Tre män på J i topp

Helt övertygad om sina möjligheter att bli invald är Johanna Sirén-Kaplas från Hangö ändå inte. Hon talar om de tre J: na i topp: James Hirvisaari, Lojokandidaten Jari Leino och Junes Lokka från Uleåborgs valkrets.

- Jag är mera som en stödtrupp. Hangöborna känner mig, men jag vet inte vilka andra som kanske röstar på mig.

En av Sirén-Kaplas tippningar på heta namn inom Förändring 2011 är alltså Jari Leino från Lojo.

Han tror det kommer att gå riktigt illa för euron och för hela EU.

- Eurons saga är snart all. Och då hoppas jag att vi fattar beslutet att lämna både euron och EU.

EU ett fängelse

Det enda sättet Finland klarar av den ekonomiska krisen är att själv få bestämma om alla frågor är Jari Leino övertygad om.

Jari Leino från Lojo ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Jari Leino från Lojo.
Bild: Yle

- EU går allt mer mot att bli en förbundsstat. Precis som Sovjetunionen en gång i tiden blir EU ett fängelse för folken genom skuldbördan.

Han befarar också att finländarna hela tiden måste betala för att hålla igång fattigare stater inom EU. Istället borde EU ha låtit Grekland frigöra sig från euron och då skulle ekonomin i landet redan vara på uppåtgående.

Skär ner det onödiga

Det bästa sättet att spara pengar är att skära ner på utgifterna inom den offentliga sektorn.

- Det gäller att börja med det som är mest onödigt. Det betyder bistånd, invandring, politiskt utnämnda tjänster och byråkrati i största allmänhet.

Politiskt utnämnda tjänster är till exempel biträdande stadsdirektörer, säger Jari Leino.

Samuel Kielosto från Raseborg är också orolig för ekonomin.

- Den dåliga linjen fortsätter med skadlig invandring och statens skuldsättning, säger han.

Samuel Kielosto från Lojo ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Samuel Kielosto från Raseborg.
Bild: Yle

Han vill skära ner på biståndet och stödet till politiska partier.

Finland hjälper i dagens läge bara en bråkdel av dem som behöver hjälp i världen och det är bättre att hjälpa människor där de finns.

- För den summa pengar vi ger till en invandrare i Finland skulle vi kunna hjälpa många människor på ort och ställe i till exempel flyktingläger. Jag är också beredd att flytta pengar från biståndsarbete till flyktinglägren. Att ta människor till Europa löser inte konflikterna i områdena.

Vårdreformen har goda principer

Kielosto ställer upp för andra gången i riksdagsvalet och Förändring 2011 är det enda partiet för honom.

- Det har inte riktigt funnits plats för mig i andra traditionella partier.

Hans egen hemkommun, Raseborg, är känd för sin dåliga ekonomi. Han säger att det är svårt för staten att stöda svagare kommuner utan att det blir orättvist.

Det staten kan göra är att ta över sjukvården av kommunerna.

- Tanken på större vårdområden är god.

Kielosto är liksom Förändring 2011 överlag för mera bindande folkomröstningar och han lyfter fram Schweiz som ett bra exempel.

Han är beredd att höja pensionsåldern. Försvarssamarbete med Sverige och Nato är inte uteslutet.

Finländarna ska få jobb först

Anne Lempinen från Lojo jobbar som ansvarig för ett sysselsättningsprojekt för arbetslösa.

Anne Lempinen från Lojo ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Anne Lempinen från Lojo.
Bild: Yle

För henne är det allra viktigaste att man först erbjuder jobb åt finländare och först sedan till utlänningar.

- Om det sedan helt enkelt inte finns lämpliga finländare som kan sköta ett jobb så kan man ta till utländsk arbetskraft.

Hon anser att lagen borde skrivas om eftersom finländare i dag diskrimineras i arbetslivet.

- Man tar in utländsk arbetskraft eftersom den är billigare.

Hon får också frågan om vilka de viktigaste satsningarna på vägar i Nyland är.

- Som Lojobo ser jag gärna att man satsar på järnväg. Många pendlar till huvudstadsregionen härifrån.

Folkomröstning om EU

Också Anne Lempinen vill se över Finlands invandrarpolitik och se att det ordnas mera bindande folkomröstningar.

Hon vill till exempel att Finland folkomröstar om att gå ur EU.

- Jag tror det blir ett nej till EU eftersom utsikterna nu har förändrats.

Lojobon Petri Rautiainen talar också för folkomröstningar där medborgarna får delta i beslutsfattandet.

- Då riksdagen inte lyssnar på folket kan folket förändra riksdagens beslut genom direkta folkomröstningar.

Petri Rautiainen från Lojo ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Petri Rautiainen från Lojo.
Bild: Yle

Rautiainen är liksom sina partikamrater inne på att ge jobb åt finländare, minska på pengar till EU och att se över invandringen.

- Vi ska ta emot invandrare som vill komma hit och jobba. Inte sådana som bara vill lata sig.

Riksdagen hör inte

Marjukka Kaakkola från Lojo vill också se en förändring när det gäller Finland och EU, som enligt henne har för stor makt över Finland.

Hon är övertygad om att Finland efter en folkomröstning skulle besluta träda ut ur EU.

Folkomröstningar behövs eftersom riksdagen - trots att den är demokratiskt vald - inte följer folkets röst. Hon lyfter fram medborgarinitiativet om frivillig svenska i skolan som ett exempel.

- Undersökningar visar att 90 procent av befolkningen vill ha en förändring i språkundervisningen, men ingenting händer.

Marjukka Kaakkola från Lojo ställer upp i riksdagsvalet för Förändring 2011.
Bildtext Marjukka Kaakkola från Lojo.
Bild: Yle

För dyrt anställa arbetstagare

Kaakkola skulle vara beredd att minska på de avgifter arbetsgivarna betalar för arbetstagarna. Överlag borde arbetsgivarna få mera makt att bestämma själva.

- Allt behöver inte vara toppstyrt.

Också när det gäller vården borde det finnas mera frihet. Kaakkola vill gärna se att man tar i bruk servicesedlar. Det betyder att medborgaren själv får välja om det ska vara privat vård eller kommunal vård.

- Den offentliga vården har lite för stark ställning nu.

Kandidaterna får också frågor om kommunfusioner och trängselavgifter i Nyland. Liksom övriga kandidater, säger Kaakkola att inget ska ske med tvång utan kommunerna ska själva få bestämma hur de vill ha det.

Sanktionerna mot Ryssland skadar Finland

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland är komplicerad, säger Marjukka Kaakkola. Hon säger att Ryssland troligen har gjort fel, men att det är svårt att veta.

- Det kommer ingen exakt information därifrån.

Däremot är hon mot att Finland är med i EU:s sanktioner mot Ryssland eftersom de skadar Finland.

- Det är ett exempel på när Finlands riksdag inte har fört fram Finlands intressen.

De sex västnyländska kandidaterna från Förändring 2011 har lite olika syn på Nato. Det finns de som ser Nato som en möjlighet och andra som inte ser nyttan med Nato åtminstone inte just nu.

Gemensamt är i alla fall önskan om att få folkomrösta om ett medlemskap i försvarsalliansen.

Läs också:

Sannfinländarna vill ha högre skatter.