Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Slå samman spelbolagen

Från 2015
Uppdaterad 13.03.2015 14:42.
Veikkauskupong
Bild: Lehtikuva

De tre spelbolagen Penningautomatföreningen, Veikkaus och Finntoto borde förenas till ett och samma företag, säger en arbetsgrupp som utrett alternativa modeller.

Enligt förslaget skulle de nuvarande tre bolagens förmånstagare ha rätt till en fast andel av avkastningen. I praktiken skulle Veikkaus Ab:s förmånstagare få 53 procent, Penningautomatföreningens förmånstagare 43 procent och Fintoto Oy:s förmånstagare 4 procent av avkastningen i det nya företaget.

Statsrådets kansli ska ansvara för ägarstyrningen av det nya bolaget.

Utgångspunkten för utredningen var att penningspelen också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt.

En annan central utgångspunkt för reformarbetet var att effektivera bekämpande och förebyggande av spelrelaterade problem.

De inkomster som staten får av sina spelbolag används för främjande av idrott, vetenskap, konst och ungdomsarbete samt för social välfärd.

Förslaget om ett enda bolag beräknas också medföra en betydande minskning av kostnaderna för upprätthållandet av spelsystemen.