Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Starta en egen vårdcentral?

Från 2015
Uppdaterad 16.03.2015 13:38.
Håkan Björk förevisar allmännyttig affärsmodell
Bildtext Håkan Björk förevisar allmännyttig affärsmodell

När byn Jörn i Sverige blev utan läkare, startade byborna en läkarcentral i privat regi. De bildade ett så kallat socialt företag, som ägs av en ideell förening. Så gott som alla bybor är med i föreningen.

Håkan Björk från Karleby, numera bosatt i Umeå, berättade för Jörnborna om modellen som kallas gemenskapsföretag och de fann modellen värd att pröva.

- Affärsmodellen är genial. Företagets vinst ger allmännytta för samhället och tillgodoser samhällets behov av välfärdstjänster, säger Björk.

Tog modell från Skottland

Håkan Björk
Bildtext Håkan Björk

Idén med allmännyttiga företag eller gemenskapsföretag har Håkan Björk hämtat från Skottland. Där löser de många utmaningar i samhället med hjälp av den här typens ideell verksamhet. Det är en blandning av vinstdrivande företag, offentlig sektor och ideell förening.

Den kan också beskrivas som en privat och ideell offentlig sektor. Verksamheten är allmännyttig och inte vinstdrivande.

Företaget ska förvisso vara affärsmässigt, men vinsten går inte i någons ficka utan styrs till att utveckla verksamheten. De som jobbar inom företaget får lön i vanlig ordning.

Vad säger då ortsborna i Jörn?

- En del har ifrågasatt det demokratiska i att de ska betala två gånger för vården. De betalar skatt som andra medborgare och sedan ska de ännu betala för den egna vården. Men då har jag svarat att "ja, det måste ni om ni ska ha en vårdcentral. Den drogs ju in med ett demokratiskt beslut", säger Håkan Björk.

Ingen kris ännu

Håkan Björk föreläste i Kristinestad om modellen i fredags.

- Modellen kan tillämpas här också, sade han, och i princip inom vilket område som helst, men kanske inte inom skolan. Tiden kanske inte är mogen här ännu. Det kan hända att man i Kristinestad inte har haft samma typ av kris som de hade i Jörn, när de blev utan vårdcentral, sade Håkan Björk.

Modellen med allmännyttig affärsverksamhet förutsätter framför allt att medborgarna engagerar sig.