Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnylänningarna blir allt äldre

Från 2015
Uppdaterad 17.03.2015 06:12.
Bild: YLE/Nina Simberg

Äldrevården i Östnyland står inför stora utmaningar i framtiden. Särskilt i Lovisa kommer antalet äldre att öka kraftigt jämfört med situationen i dag. År 2030 är nästan var femte Lovisabo äldre än 75 år.

Att åldras är inte lätt
Bild: Bild: Ludovic Di Orio/Goodshoot.com.

Patrik Stenvall, SFP, är ordförande för grundtrygghetsnämnden i Lovisa. Han är minst sagt bekymrad.

– Det är nästan så man bävar för hur vi ska klara äldrevården i framtiden. Redan före 2030 ser det ut som om vi kommer att ha en åldringstopp i Lovisa.

– Vi har helt enkelt för lite inflyttning, säger Stenvall.

Yle har gjort en kartläggning över äldrevården i alla kommuner, för att se om den motsvarar de krav som står skrivna i lagen om äldreomsorg.

Lovisa åldras mest, Sibbo minst

Kartläggningen visar att antalet äldre kraftigt ökar i Östnyland.

Mest i Lovisa, där antalet invånare som är över 75 år gamla nu är 10,7 procent. År 2030 är siffran 18,1 procent. I Lappträsk är utvecklingen i hög utsträckning den samma.

Förändringen i ålderstrukturen är också märkbar i Borgå. Där ökar de äldre från 7,2 procent till 13,7. I Sibbo är förändringen inte lika kraftigt, 6,4 procent blir 10,4.

Lovisabor bekymrade för framtiden

Lovisa satsar nu på fler effektiverade serviceboenden och på hemvården. Beslutsfattarna är både medvetna och inte medvetna om situationens allvar, anser Patrik Stenvall.

– Jag tror att vi är medvetna om utmaningarna, men samtidigt måste vi ta det med stoiskt lugn. Situationen är ganska den samma i hela landet.

– Men nog vet jag många Lovisabor som snart är gamla och som är bekymrade för hur Lovisa kommer att klara av äldrevården i framtiden.

På Yles webbtjänst Vanhusvahti kan du bekanta dig med läget i de östnyländska kommunerna.