Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nylands förbund: Generalplanen för Sibbesborg överdimensionerad

Från 2015
Uppdaterad 17.03.2015 06:46.
tecknad bild över sibbesborg
Bild: WSP

Utkastet till ny delgeneralplan för Sibbesborg i Sibbo är överdimensionerat. Det här anser Nylands förbund.

Sibbo planerar att fler invånare ska flytta in i Sibbesborg fram till år 2035 än vad som finns inplanerat för hela Sibbo i etapplandskapsplanen. Det finns en konflikt i det här, poängterar Nylands förbund.

Förbundet anser också att Sibbo inte tillräckligt tydligt i Sibbesborgsplanen har ritat in centrumbebyggelse kring spårtrafikens stationer. En spårstation måste ha tät bebyggelse omkring sig för att det alls ska löna sig att bygga den.

Nylands förbund poängterar också i sitt utlåtande att en ändstation för spårtrafiken finns inte alls inplanerad i utkastet för delgeneralplan för Sibbesborg.

Då det kommer till generalplanen för Eriksnäs så befarar Nylands förbund att det bildas ett nytt centrum. Om Eriksnäs byggs för långt från existerande service, alltså från Söderkulla, så splittras samhällsstrukturen för mycket i Sibbo anser Nylands förbund.

Om befolkningen splittras för mycket i många centra så finns det inget fog för att dra spårtrafik till Sibbo, menar Nylands förbund. Det behövs ett koncentrerat boende kring stationerna för att spårtrafiken ska få tillräckligt med passagerare.