Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Fazers och Wahlroos' beslut berör inte vanligt folk"

Från 2015
Uppdaterad 17.03.2015 16:01.
Steven Frostdahl
Bildtext De mest förmögnas skattebeslut berör inte vanligt folk, säger Steven Frostdahl(SDP)
Bild: Johanna Överfors

Arvsskatten väcker återigen livlig debatt på svenska.yle.fi. . Nu är det en av delägarna till familjebolaget Fazer, Karl Fazer, som i A-studio i måndags meddelade att han lämnar Finland på grund av arvsskatten.

Karl Fazer överväger att lämna Finland på grund av arvsskatten
Bildtext Arvsskatten driver Karl Fazer iväg från Finland.

- Generationsskiftet går inte att genomföra på ett lönsamt sätt, motiverar Fazer.

Tidigare har Björn Wahlroos flyttat sina bopålar till Sverige av samma orsak, arvsskatten.

"Inget att göra med vanliga människors vardag"

- Fallen Fazer och Wahlroos har inte någonting att göra med vanliga människors vardag. Sådana här förmögenheter kan inte vanligt folk samla ihop, säger Finlands svenska socialdemokraters Steven Frostdahl.

Både Wahlroos och Fazer är mycket förmögna människor och de har fattat sina beslut av ideologiska orsaker, bedömer Frostdahl.

Björn Wahlroos
Bildtext Björn Wahlroos flyttade till Sverige
Bild: Yle

Enligt Frostdahl är det olyckligt om bolag börjar söka sig utomlands. Han påminner ändå om de konkurrensfördelar Finland har.

- Vi har goda kommunikationer, ett välutbyggt näringsliv och tillgång till arbetskraft, säger han. I fallet Fazer och Wahlroos handlar det om ett ideologiskt ställningstagande och sedan får de stor uppmärksamhet. Så här är det i politiken, funderar han. Utspelen är inte överraskande.

Skattefrågan en svår fråga i valtider?

- Visst är den det. Finland måste klara av att finansiera välfärdstjänsterna och det betyder att vi måste klara av att samla in tillräckligt mycket pengar , säger Frostdahl.

Enligt honom kan man inte strypa enskilda skattekällor till statskassan för det betyder att normala löntagarna i slutändan betalar för det.

Skattehålet drabbar också kommunerna hårt och det är en ohållbar utveckling. Vi måste se på skattefrågorna som en helhet, betonar Frostdahl.

"Uppmärksamma inte enskilda fall för mycket"

VTT:s överdirektör Juhana Vartiainen
Bildtext Juhana Vartiainen efterlyser balans i skattefrågor.
Bild: Yle

Chefen för statens ekonomiska forskningscentral VATT, Juhana Vartiainen, tycker att man inte ska fästa för mycket uppmärksamhet vid enskilda fall, såsom Fazer.

- Fallet väcker ändå frågan om huruvida vårt skattesystem är i balans i och med att Sverige har valt något helt annat, funderar Vartiainen.

Enligt honom är forskar- och expertopinionen enig om att man behöver både arvsskatt och skatt på realisationsvinster - och de kompletterar varandra.

- Ingendera kan ensam säkerställa en bra beskattning av kapitalinkomsten, betonar Vartiainen.

Är skattesatserna lämpliga?

Den diskussion som nu förs kring Björn Wahlroos och Karl Fazer får mig att fundera om skattesatserna är lämpliga, borde man ompröva någon av de skattehöjningar som nu har genomförts, frågar Vartiainen.

- Alla skatter har skadeverkningar och minskar på företagandet och arbete. Man kan aldrig bedöma en enskild skatt skilt för sig och se på dess skadeverkningar på ekonomin.

Vad skulle du göra om du blir invald från Samlingspartiet?

- Jag skulle utgå från en seriös offentlig utredning som balanserar både rättvise- och effektivitetsfrågorna, säger Vartiainen.

Han betonar att han gillar den rådande traditionen av offentliga utredningar i Norden. Man ska inte lova något i valkampanjens hets, utan söka efter en balanserad lösning efter riksdagsvalet.

Vartiainen tror inte att den finska väljarkåren är tillräckligt medveten om de begränsningar som den globala ekonomin skapar för oss. Det gäller inte bara arvsskatten utan allt - löner och bolagsskatter överlag.

Samordna beskattningen i Norden

Han medger ändå att läget är knäppt - Sverige har avskaffat arvsskatten och litar på beskattningen av realiseringsvinsten medan Finland har valt en annan lösning. Det skapar problem.

- Det bästa vore att samordna beskattningen över hela Norden men jag vet inte om det är särskilt realistiskt politiskt, summerar Vartiainen.

Beskattningen av arbete orsakar ändå de största skadorna, tillägger han. Den leder till att folk inte jobbar och en del av befolkningen stannar utanför arbetslivet och det försvårar vårt välfärdsåtagande.

- Här finns de största skadeeffekterna, säger Vartiainen.

Berör endast de rikaste

Karls Fazers besked har väckt otaliga kommentarer på Yles sidor.

Samlingspartiets Sampsa Kataja, partiets expert i skattefrågor, säger att den svenska arvsskattemodellen är problematisk. Ännu i fjolsomras flaggade partiet för ett avskaffande av arvsskatten, men backar således nu.

Sampsa Kataja är försiktig gällande arvsskatten.
Bildtext Sampsa Kataja har omprövat synen på arvsskatten.

– De rikaste, som aldrig måste avstå från sin egendom, skulle gagnas av att arvsskatten slopas. Vanliga familjer där förmögenheten utgörs av en ägobostad skulle betala mer skatt då bostaden säljs, kommenterarade Kataja i A-studio på måndag kväll.

Kataja medger att partiet nu tänker om efter att ha analyserat skatteproblematiken närmare. Samtidigt vill Samlingspartiet lindra skatten på arbete.

Centern: Skattelättnader vid generationsväxling

Centern uppger för sin del att partiet vill sänka arvsskatten med en procentenhet och skatten för de största arven från 20 till 16 procent.

Partiet överväger också att gå med på skattelättnader i samband med generationsväxling och att ersätta arvsskatten med beskattning av realiseringsvinster.

Medelklassen betalar

Om arvsskatten slopas är det medelklassen som betalar priset, uppger flera ekonomiska experter.

Familjeföretagarnas förbund och forskningsorganet PTT anser däremot att Finland borde avstå från arvsskatten.

Pasi Holm är vd för PTT
Bildtext Arvsskatten är inte oproblematisk, säger PTT:s Pasi Holm.

– Det är ett problem för många familjeföretag att en stor del av företagets vinster går åt till att betala arvsskatt, uppger PTT:s vd Pasi Holm.

- Sedan tvingas man utbetala överlopps dividender för att ägarna ska klara av arvsskatterna. De här extra dividenderna tär på bolagets möjligheter att utvecklas och investera, förklarar Holm vidare.

Arvs- och gåvoskatten uppgick i fjol till en halv miljard euro.

Det kostar att realisera

Vid Skattebetalarnas Centralförbund anser man att skatterna överlag skulle skärpas ifall man avstod från gåvo- och arvsskatten.

- Beskattningen av realiseringsvinsterna skulle skjuta i höjden, säger vd för Skattebetalarnas Centralförbund Teemu Lehtinen.

Diskussion om artikeln