Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankulla vill bolagisera hälsovårdstjänster - får kritik

Från 2015
Uppdaterad 19.03.2015 10:16.
Vårdcentralen i Grankulla
Bildtext Vårdcentralen som ligger på Stationsvägen 19 har en oklar framtid.
Bild: YLE/Johanna Minkkinen

I Grankulla väcker planerna på att bolagisera stadens hälsovård upprörda känslor. Processen har gått alldels för snabbt, menar kritiker.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har gjort en skrivelse där man kritiserar den snäva tidtabellen kring utredningen.

- Personalen har inte fått en chans att bekanta sig med vad en bolagisering skulle innebära, säger förtroendeman Marcus Lång.

Markus Lång, ordförande för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOS
Bildtext Huvudförtroendeman Marcus Lång vill helst att Grankulla själv sköter hälsovården.
Bild: YLE/Johanna Minkkinen

Enligt Lång är det bästa om Grankulla också i fortsättningen själv producerar sina hälsovårdstjänster.

- Kvaliteten är högre och processen mer transparent. Vi är också oroliga över de anställdas arbetsvillkor och anställningsskydd om ett utomstående bolag tar över, säger Lång.

Orsaken till att politikerna i Grankulla vill bolagisera hälsovården är att man på det sättet hoppas kunna hålla kvar den egna vårdcentralen. Bland politikerna och invånarna är oron för att förlora vårdcentralen stor. Tanken är att låta ett utomstående bolag ta över hälsovårdstjänsterna, men staden skulle äga bolaget.

Ny beslutsrunda

Men helt eniga är politikerna inte: när FOSU:s skrivelse behandlades på fullmäktigemötet i tisdags föll rösterna 18-17 för att återremittera ärendet. Det betyder att ärendet ligger på stadsstyrelsens bord igen, men eftersom det blir den nya regeringen som tar ställning till vårdreformen har Grankulla inte längre lika bråttom att fatta beslut i frågan.

Stadsdirektör Torsten Widén tror inte att personalen kan ha blivit särkskilt överraskad av utredningen.

- Det kan inte komma som en överraskning för någon att den egna hälsovården i Grankulla är hotad. Utredningen gjordes med snäv tidtabell, men personalen har nog involverats.