Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Västra Nylands tingsrätt fusioneras med Esbo

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt.
Bildtext Tingsrätten skulle ha kvar en rättegångssal i Ekenäs.

Lojos tingskansli med tingssal och Ekenäs kansli finns på Justitieministeriets slaktlista då antalet tingsrätter och sidokanslin ska minska i Finland. Beslutet är ändå politiskt och det blir nästa regering som får avgöra tingsrätternas framtid.

Tingsrättskansliet i Ekenäs kan försvinna och administrationen flytta till Esbo. Det förslår en arbetsgrupp vid Justitieministeriet.

Lojo skulle mista både kansli och tingssal, men tingsrätten skulle fortfarande kunna ha rättegångar i Ekenäs i Raseborg.

Två modeller

Justitieministeriets tjänstemannaarbetsgrupp föreslår att antingen 17 eller 14 av landets 27 tingsrätterna blir kvar. I båda alternativen läggs kansliet i Ekenäs ned.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger i ett meddelande från Justitieministeriet att hon inte kan acceptera förslaget.

- Det är ett rent tjänstemannaförslag som beslutsfattarna får ta ställning till efter valet. Man borde söka alternativa lösningar, säger hon.

Centralisera verksamheten

Arbetsgruppen förklarar sitt förslag med att man har önskat koncentrera tingsrätterna till orter där det bor mest människor och dit resan är rimligt lång.

Arbetsgruppens förslag innebär förändringar i nästan alla domstolsdistrikt.

  • Västra Nylands tingsrätt har en lagman och 13 tingsdomare.
  • Kanslier finns i Lojo och Ekenäs.
  • Tingssalar finns i Lojo, Kyrkslätt och Ekenäs.
  • Till tingsrättens område hör Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Lojo, Vichtis och Högfors kommuner.

Förslag drabbar tingsrätter på svenska orter
Justitieministeriet vill stänga Borgå tingsrätt
Lagmannen anser Västra Nylands tingsrätt hinner behandla ärenden rätt väl
Lagmannen anser att det inte var någon nytta med fusionen av Lojo och Ekenäs tingsrätter