Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fritidshus kan inte bli stadigvarande bostad

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Väståbolands skärgård sommaren 2014
Bildtext Nu blir det svårare att skriva sommarstugan som stadigvarande bostad.

Nu ska samma regler gälla i hela landet för dem som vill flytta till sin fritidskommun på heltid.

Hittills har magistraterna haft olika praxis. Frågan är vilken bostad som kan registreras som stadigvarande bostad för den som vill flytta till sitt fritidshus.

Högsta förvaltningsdomstolen och flera förvaltningsdomstolar har i olika domslut kommit till slutsatsen att om en fastighet har antecknats som fritidshus i gällande plan så kan det inte registreras som en stadigvarande bostad i befolkningsdatasystemet enligt i lag om hemkommun.

Nu har magistraterna beslutat att i fortsättningen ha samma förfarande i hela landet när någon vill flytta till sitt fritidshus.

När någon vill flytta till sitt fritidshus kan magistraten konstatera att personens hemkommun har ändrats till kommunen där fritidshuset finns, men då kan fridshuset inte längre antecknas som personens bostad. Istället registreras personen "utan stadigvarande bostad" i sin fritidskommun.

Adressen på fritidshuset kan ändå antecknas som personens postadress i befolkningsdatasystemet.