Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mammor kritiserar indragning av rådgivningar

Från 2015
Uppdaterad 18.03.2015 12:11.
Bild: Lehtikuva

I Korsholm riskerar flera kommundelar att gå miste om sina mödrarådgivningar. Vårdnämnden måste nämligen spara in över 800 000 euro i år.

Därför föreslås rådgivningarna i Norra Korsholm, Replot, Solf, Helsingby och Kvevlax dras in från och med mitten av maj.

Det betyder att gravida i stället måste ta sig till Smedsby hälsovårdscentral.

Över 100 mammor i de berörda kommundelarna har protesterat mot förslaget. En av dem är Ayla Bräster i Solf.

- För mig personligen betyder det att om vi får fler barn i framtiden kan mitt äldre barn gå på kontroller i Solf, medan jag måste åka till Smedsby. Tidigare har sånt här kunnat skötas på samma ställe och på samma gång. Dessutom är det förstås en ekonomisk fråga också. Smedsby ligger inte direkt runt hörnet från Solf, säger Bräster.

Mikael Gädda är ordförande i ordförande i utbildningsnämnden i Korsholm.
Bild: YLE/ Luzilla Backa

- Det är bara att beklaga, men det är den ekonomiska verklighet vi lever i dag. Dessutom måste vi följa de föreskrifter vi får från myndigheter, säger vårddirektör Mikael Gädda.

Upprätthålla kunnande

Föreskrifterna han syftar på är Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer att en hälsovårdare ska vårda minst 38 gravida för att kunna upprätthålla sitt kunnande. Ingen av de indragningshotade mödrarådgivningarna kommer upp till det antalet.

Trots att mödrarådgivningarna dras in ska ingen i personalen sägas upp. Inbesparingen ska ske genom att pensionerade vårdare inte ersätts och genom att kraftigt minska på antalet vikarier. I stället ska befintlig personal i Smedsby täcka upp luckor.

Förutom de ekonomiska orsakerna hänvisar Gädda också till medicinska orsaker varför rådgivningarna dras in.

- När man bildar ett sånt här mödravårdsteam på ett ställe finns det mycket bättre möjligheter att samverka med andra, till exempel läkare. Då har mödrarådgivarna möjlighet till läkarkonsultation varje dag, det har de inte nu. Sen upprätthåller de sin kompetens bättre om de jobbar i ett större team än om de är ensamma på en hälsostation, säger Gädda.

- Det ser jag ingen logik i. Jag anser nog att hälsovårdarna som jobbar ute i byarna upprätthåller sin sakkunskap. De förlorar ingen kompetens genom att arbeta någon annanstans än i Smedsby, säger Ayla Bräster.

En del av kritiken mot förslaget att dra in rådgivningarna är frågan om utrymme. Hur ska mödrarådgivningen vid Smedsby hälsovårdscentral kunna ta emot tre gånger fler gravida?

- Den gamla bäddavdelningen ska ytrenoveras och sen flyttar barnrådgivningen dit. Då frigörs tillräckligt med rum där mödrarådgivningen nu finns för att alla ska rymmas. Tanken är att det ska finnas ett mödrarådgivningsteam på 3-4 personer som sköter om alla gravida i de berörda kommundelarna, säger Gädda.

Försämrad service i Solf

För Ayla Bräster och andra Solfbor handlar det också om mer än bara en slopad mödrarådgivning.

- Det finns en oro att det här bara är början. Det kommer att dras in mer och mer service. Och det känns jättetrist när vi har en så fin by och det pratas mycket om den fina servicen i Solf. Nu känns det som att den slaktas med stor yxa, säger Bräster.

- Jag påstår att det är inte heller bra service om det bara finns en lapp på dörren att det är stängt när hälsovårdaren i en by är sjuk, säger Mikael Gädda.

Korsholm centraliserar mödrarådgivningarna

1:53