Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Laxfiskarna kan återvända till Svartån

Från 2015
Uppdaterad 18.03.2015 14:38.
Bildtext En av trapporna planeras i Billnäs bruk.
Bild: Yle/Tove Virta

Planerna att bygga fiskvägar förbi dammarna i Svartån går framåt. Det finns nu en plan för hur fiskvägarna kunde finansieras.

Om kommunerna i området under de närmaste veckorna beviljar pengar för fisktrapporna, kan större summor sedan ansökas om hos EU.

Svartån i Åminnefors
Bildtext Den första trappan laxarna kommer till på väg upp från Pojoviken skulle finnas i Åminnefors.
Bild: YLE/ Helena Rosenblad

Raseborgs stadsstyrelse var den första som tog ställning till förslaget.

Styrelsen är positiv till planen att återinföra laxfiskarna i Svartån. Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar drygt 100 000 euro per år i sex års tid som Raseborgs andel i det stora projektet.

Fyra fiskvägar mellan Åminnefors och Svartå fors

Tanken är att bygga laxtrappor vid fyra dammar i ån: Svartå fors, Åkerfors, Billnäs och Åminnefors.

Havslaxens och havsöringens vandring från havet upp i Svartån tog slut på 1950-talet i och med kraftverksdammarna.

Flodpärlmussla i Svartån.
Bildtext Flodpärlmusslan är allvarligt hotad.
Bild: YLE/Mikaela Sonck

Rädda musslan

Den mycket hotade foldpärlmusslan står i centrum för åtgärderna. Flodpärlmusslan kan inte föröka sig utan laxfiskarna.

Laxfisk.
Bildtext Flodpärlmusslan kan inte föröka sig om det inte finns laxfiskar.
Bild: Aki Janatuinen

EU är intresserad av att finansiera återinförandet av laxfiskarna i Svartån just på grund av flodpärlmusslan.

Målet är inte enbart att bygga fiskvägar utan också vidta åtgärder mot översvämningar. Dessutom ska livsmiljöer restaureras och fisk planteras ut.

Miljonbygge

Hela projektet har en budget på 5,5 miljoner euro. Förutom kommunerna och EU väntas pengar också av Miljöministeriet och privata aktörer så som vattenkraftsbolaget Koskienergia. Bolaget äger för närvarande de kraftverk som finns i Svartån.

Det är Forststyrelsen som ska ansöka om pengar av EU. För Svartåns del håller föreningen Västra Nylands vatten och miljö i trådarna.

Diskussion om artikeln