Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nytt övergångsställe vid Tre smeder byggs i år

Från 2015
Tre smeder.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Snart blir det lättare att ta sig över Mannerheimvägen i Helsingfors centrum.

Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget att inrätta ett nytt övergångsställe vid Tre smeders plats.

I området finns sju parkeringsrutor och några träd som kommer att få ge vika för det nya övergångsstället. Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas, medan bilförarna kan räkna med att resetiden kan förlängas något.

Byggnadskontoret har reserverat 114 000 euro för projektet. Det är tänkt att övergångsstället ska vara klart under det här året.