Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär mot tomtpriser i Kristinestad

Från 2015
Sommarstugor i Kristinestad
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vasa förvaltningsdomstol har belagt Kristinestads beslut om arrandeavtal och tomtpriser med interimistiskt verkställighetsförbud. Stadsfulläktige godkände i december principerna för att förnya legoavtalen och ändrade kriteriet för försäljning av fritidstomter.

I och med det beslutet höjdes såväl tomtpriser som arrende. Flera arrendatorer överklagade beslutet.

Verkställighetsförbudet är i kraft tills Vasa förvaltningsdomstol har avgjort besvären.

Vad ingår i förbudet?

Kristinestad har nu vänt sig till Kommunförbundet för att få hjälp med tolkningen verkställighetsförbudet. De vill veta vilka åtgärder som är belagda med verkställighetsförbud.

Bland annat vill staden få svar på om Kristinestad kan fastställa tomtpriset för obrutna områden trots verkställighetsförbudet.

Man vill också veta om staden kan uppmana arrendatorerna att betala arrende under tiden.

Kommitté funderar på priset

Staden hoppas att Kommunförbundet ger svar på frågorna innan den 23 april, då stadsstyrelsen på nytt har för avsikt att behandla försäljningen av fritidstomter.

Stadsstyrelsen tillsatte en kommitté som ska se över prisbilden till dess.

Kommittén består av ordförande, stadsdirektör Riitta El Nemr och medlemmarna Mikael Perjus (saml), Sture Riissanen (sfp), Pauliina Andlin (c) och Kennet Kangas (saml).