Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbolänningar får äntligen flytta till sitt fritidshus

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Strandbastu eller fiskebod på Aspö.
Bildtext Nya regler medför rusning till Åbolands skärgård?

De nya reglerna för byte av hemkommun till sin fritidskommun gynnar åbolänningarna. Hittills har Egentliga Finlands magistrat tolkat lagen strängt och motsatt sig en flytt till fritidskommunen.

Nu har personer bosatta i Åboregionen äntligen fått möjligheten att flytta till sin fritidsbostad på heltid.

vy över aspö med hamnplatser och kyrka
Bildtext I praktiken får du flytta, men du går miste om din stadigvarande adress.

Personer som har velat flytta till sin fritidskommun och bosätta sig i sitt fritidshus på heltid har hittills blivit bemötta av mycket varierande praxis hos magistraterna.

Bland annat i Åboregionen har magistraten motsatt sig flytt till fritidskommunen, och det har alltså inte varit möjligt att byta hemkommun till sin fritidskommun.

Men nu blir det ändring på detta.

Gynnar åbolänningar, men kan innebära problem

- Det är frågan om en kompromiss. Vi är väl medvetna om att det också kan medföra problem, konstaterar häradsskrivare och riksomfattande processutvecklare Maria Lunabba från magistraten i Västra Finland.

Bildtext Maria Lunabba befarar att de nya reglerna kan medföra oväntade problem.

Hon förklarar att man nu har kommit överens om en gemensam praxis för alla magistrater så att invånarna ska behandlas på samma sätt i hela landet.

Lagen om hemkommun säger att hemkommunen ska vara den kommun där man de facto fysiskt bor.

Du har samma rättigheter - men ingen fast adress

- De nya reglerna säger att man kan bli folkbokförd i sin fritidskommun, och i och med det byter man alltså hemkommun. Man blir därmed skriven i sin fritidskommun och har samma rättigheter som vilken annan kommuninvånare som helst. Men, säger Lunabba, man får ändå ingen stadigvarande adress i sin fritidskommun.

Istället blir man registrerad som en person "utan stadigvarande adress", precis som personer som de facto saknar en bostad.

Plast är ödesdiger för alla levande organismer. På Jurmo ordnas plastinsamlingstalko.
Bildtext Skatten betalas till fritidskommunen och du får samma rättigheter som alla andra.

Det är ändå möjligt att registrera fritidshusets postadress så att posten skickas till fritidshuset.

- Den som byter hemkommun till sin fritidskommun betalar skatt till den nya hemkommunen, alltså sin fritidskommun. Man får rösträtt i den nya hemkommunen, rätt till social- och hälsovård och man blir medlem i den kommunens församling, förklarar Lunabba.

Frågan om rätt till skolskjuts obesvarad

Hur blir det med barnfamiljer med barn i skolåldern som flyttar till sin fritidskommun? Får de rätt till skolskjutsar?

- Det här kan vi inte ta ställning till, säger Lunabba.

- Vi är medvetna om att de nya reglerna kan medföra problem, och vi vet att man vid finansministeriet är intresserad av att undersöka vilka konsekvenser detta kan få. Reglerna berör en stor befolkningsgrupp, säger Lunabba.

Vilka problem kan uppstå?

- Vi har förstått att en del telefonoperatörer till exempel tvekar att ge ett telefonabonnemang till personer som saknar en stadigvarande bostad. Också banker kan reagera på att man inte har en fast adress. Men det är än så länge oklart hur stort det här problemet är, säger Lunabba.

En mast.
Bildtext Telefonoperatörer kan kräva stadigvarande adress?

Lunabba betonar också att magistratens beslut om hemkommun inte binder andra myndigheter, som till exempel skatteförvaltningen, kommunerna eller folkpensionsanstalten. I de flesta fall lutar sig ändå andra myndigheter mot magistratens beslut om hemkommun.

- Men de är alltså inte tvungna till det. Ett färskt exempel på detta är en skattetvist som berörde en person som var skriven på Åland, men jobbade i Åbo. Skatteförvaltningen ansåg att personen skulle betala sin skatt till Åbo, konstaterar Lunabba.