Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många känner sig könsdiskriminerade på jobbet

Från 2015
Uppdaterad 19.03.2015 11:15.
Börsmäklare vid Nordea
Bildtext Var tredje man upplever att könsdiskriminering är ett problem.
Bild: Yle

Många finländare upplever fortfarande att de diskrimineras på jobbet på grund av kön, skriver Keskisuomalainen utgående från en enkät som Tietoykkönen gjort för flera tidningar.

Tre av fem kvinnor men också var tredje man anser att könsdiskriminering är ett problem i det finländska samhället.

Problemet med diskriminering upplevs som värst av 30–44-åringar och särskilt karriärmässig diskriminering förekommer mera i Nyland och huvudstadsregionen än på andra håll i landet.

Servitör som bär på en bricka med glas.
Bild: Yle/Hanna Nordenswan

Könet syns i lönen

Svaren i enkäten visar att diskrimineringen syns särskilt i lönerna. Av alla som svarade ansåg sig var sjätte och av kvinnorna var fjärde få sämre lön än vad jobbets art förutsatte.

Av de olika yrkesgrupperna är det kvinnor i kategorin högre tjänstemän som oftast stött på könsdiskriminering på jobbet - var tredje av dem diskrimineras lönemässigt. Också kvinnor som klassificeras som arbetare säger sig vara diskriminerade lönemässigt.

Kvinnor har också svårare att få ett fast arbetsförhållande än män.

Var tionde kvinnor säger sig ha blivit diskriminerad på grund av graviditet. Det märks i att kvinnan efter moderskapsledigheten haft svårt att få ett lika krävande jobb som innan - och ibland inte ens har något jobb eller några arbetsuppgifter att återvända till.

Kvinnor upplever också problem med så kallade glastak, det vill säga problem med att avancera i karriären.

Två färdiga bröd tas ut ur ugnen.
Bildtext Löneskillnaderna är rätt stora inom bageribranschen
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

De facto har bara två finländska börsbolag för närvarande kvinnlig vd, Marimekko och Suominen.

Många känner inte av någon diskriminering

Omkring 45 procent av de tillfrågade anser att människor inte diskrimeras på grund av kön i Finland.

Två av tre män säger att de aldrig upplevt diskriminering, men var tredje man säger att det nog förekommer diskriminering.

Av kvinnorna är det cirka hälften som personligen inte känt av könsdiskriminering, men tre av fem säger att diskriminering är ett faktum. Tio procent kan inte ta ställning till frågan.

Omkring tusen finländare i olika åldrar och inom olika yrkeskategorier besvarade enkäten i början av mars.

Vägen mot lika lön lång och krokig

Likalönsprogrammet har verkat i snart tio års tid under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet.

Bild: Yle

Målet är att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor till 15 procent före utgången av år 2015. Man vill uppnå principen lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Kvinnans euro är i dag cirka 83 cent, och tydligast märks lönegapet i skillnaden mellan unga kvinnor.

Unga kvinnliga löntagares utbildningsnivå har stigit klart mer än de unga männens, men det syns inte i karriär- och löneutvecklingen.

I äldre åldergrupper är kvinnornas läge något bättre i jämförelse med männen.

Diskussion om artikeln