Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alla utom KD vill tillåta dödshjälp

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 16:29.
Diagram som visar hur kandidaterna har besvarat frågan "Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp."
Bildtext Grafik: Yle
Bild: Yle

Barmhärtighetsåtgärd eller mord? Aktiv dödshjälp är än så länge olaglig i Finland, men får man tro Yles valkompass kan det bli en ändring på det i nästa riksdag. Majoriteten av de kandidater som svarat säger att de vill införa dödshjälp.

– Jag understöder ett sådant förslag som ger mer självbestämmande åt själva patienten, alla ska ha rätt till en värdefull död, säger Mia Haglund, kandidat för Vänsterförbundet i Helsingfors valkrets.

Av riksdagspartierna är Vänsterförbundets kandidater allra mest positivt inställda till aktiv dödshjälp, men de är långt ifrån ensamma.
Majoriteten av de som svarat säger oavsett parti att de är helt eller delvis av åsikten att dödshjälp borde erbjudas obotligt sjuka. Hela 86 procent av alla som svarat är för.

Aktiv dödshjälp, eller eutanasi, går ut på att en läkare ger en dödlig dos av någon eller några droger till en patient för att avsluta hens liv. Det här på begäran av patienten själv.
Passiv dödshjälp, då man avslutar livsuppehållande behandling, är redan tillåten i Finland och resten av Norden.

Få vill vägra dödshjälp

Kristdemokraterna är ensamma om sin kritiska inställning till aktiv dödshjälp. Bland KD:s kandidater svarade så gott som alla att de är helt av annan åsikt än påståendet "Obotligt sjuka borde erbjudas dödshjälp".

Peter Östman ställer upp för Kristdemokraterna i Vasa valkrets. Han är inte förvånad över att hans parti skiljer sig från de andra i den här frågan.

– Det har med vår ideologi att göra. Jag tror att livet är heligt, och för oss är det viktigt att varje liv får levas tills det är över.

Han underkänner argument om självbestämmande över det egna livet.

– Det är ett allt för individualistiskt sätt att se på det. Man måste tänka på vem som gett en det här livet, och respektera det. I stället för att införa dödshjälp borde vi se på vilka sätt vi kan förbättra den palliativa vården för att göra livet med svåra sjukdomar lättare.

En sista utväg

Mia Haglund vidhåller att dödshjälp inte är ett sätt att smita från att förbättra vården. Hon menar att det är en utväg ur en situation utan andra lösningar.
– Det finns helt enkelt inget man kan göra för att minska lidandet i vissa situationer, säger hon.

Under år 2013 startades två medborgarinitiativ för att få riksdagen att behandla införandet av aktiv dödshjälp, men inget av dem samlade tillräckligt många underskrifter. Föreningen Exitus stod bakom ett av dessa medborgarinitiativ, och är en av de grupperingar som arbetar aktivt för att få till en lagändring.
Enligt en undersökning som Helsingin Sanomat lät göra år 2013 vill tre av fyra finländare tillåta eutanasi i Finland.