Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Utan bin skulle världen stanna

Från 2015
Uppdaterad 29.04.2020 10:33.
Utan bin skulle världen stanna - Spela upp på Arenan

Alla växter som bär frukt ska pollineras och utan bin blir det inga bär, inga frukter och inga blommor och vi skulle få problem med matproduktionen. Utan bin skulle världen stanna.

Redan mayaindianerna i Mesoamerika sysslade med biodling. I Skandinavien behövde vikingarna honung för sitt mjöd och när kristendomen kom behövdes bivax till ljus i kyrkorna.

Men det oaktat har bina alltid varit livsviktiga. Utan pollinering sker ingen blomning. Utan blommor blir det ingen skörd. Utan bin skulle utrotningshotade växter dö ut.

Honungen är en biprodukt i dubbel bemärkelse.

Monokulturer är illa för bin

I Nordamerika har man problem med massdöd av bin. En orsak är de stora monokulturerna, dvs. att man bara odlar en gröda på ett område.

Ett bi flyger ungefär tre kilometer för att hämta hem honung, men i USA är odlingarna mycket större än så. När huvudgrödans blomning är över finns det ingen näring kvar för bina, så de dör.

Därför används långtradare som flyttar hela bisamhällen från Florida i söder upp till gränsen mot Canada i norr an efter odlingarna blommar.

Ett bisamhälle kan flyttas, men bina mår inte bra av att ständigt vara i rörelse. En annan orsak till binas massdöd kan vara bekämpningsmedel och gifter som används inom storjordbruken.

Bina trivs i Österbotten

Christian Storm är biodlare i Malax, Österbotten. Det är ett bra ställe att ha biodling på för åkerplättarna är små och det finns alltid något som blommar.

Det är viktigt att bina har något att äta under hela sommaren annars klarar sig inte bisamhället.

När vi flyttar en bikupa från Malax till trädgården på Strömsö väntar vi till skymningen så att alla bin har hunnit hem från sina flygturer. För att bina ska hålla sig lugna sprutar vi lite rök på dem.

Det kan finnas 20 000 bin i en kupa. Under sommaren bygger man på höjden an efter bisamhället blir större. Mot hösten kan det finnas upp till 70 000 bin i en kupa och en bra honungsskörd kan vara 50-100 kg.

Det är hon-bina som flyger hem honungen. Han-binas uppgift är att para sig med drottningen.

När man startar en biodling ska man tänka på att sätta den på en varm och solig plats som ligger i lä.