Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Staten kompenserar osåld strömming

Från 2015
Strömming som fångats.

Fiskeriföretag som har drabbats av det ryska handelsstoppet kan få ersättningar. Den anslagna kompensationssumman till fiskerinäringen i Egentliga Finland är 600 000 euro.

Innan utbetalningarna av kompensationer sker ska ärendet godkännas av EU-kommissionen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland startar ansökningsprocessen eftersom man räknar med att utdelningen kommer att förverkligas.

Tungrott arbete

De verkliga förlusterna inom fiskerinäringen, som orsakats av det ryska handelshindret, ska räknas ut med hjälp av ekonomiska ekvationer.

Värdekedjan är komplicerad och även yrkesfiskare har drabbats av de uteblivna intäkterna för fiskfångsterna.

För att uträkningarna ska lyckas måste fiskeriföretagen bland annat redovisa försäljningsintäkter, inköpskostnader, intäkter som avviker från normalvärden och diverse tilläggskostnader.

- Det är en enastående arbetsprocess, säger fiskerichef Kari Ranta-aho vid NTM-centralen. Det blir antagligen en "fram-och-tillbaka"-procedur för att kontrollera information.

Ekvationen är i princip klar men det är en annan fråga hur företagen redovisar.

Sedan tillkommer NTM-centralens verifiering och granskning av dokumenten för att undvika överkompensation.

- När alla ansökningar är inne måste vi beräkna vad pengarna räcker till, säger Ranta-aho. Det anslagna 600 000 euro är antagligen bara en summa som man kan börja med.

Nödvändig ansökan

I Nystad har Länsirannikon Kala Oy flera hundra ton osåld strömming i lagren och ansökan om kompensation är ofrånkomlig.

- Om vi så måste kommer vi att jobba dygnet runt för att sammanställa ansökan, säger vd Aarne Paesalu som hoppas på positivt beslut från NTM-centralen när pappersarbetet väl är klart.

Priset på frusen strömming har sedan augusti sjunkit med över 25 procent och företaget säljer med förlust.

- Vi säljer nu till Ukraina och Vitryssland sådan fisk som ursprungligen varit menad för den ryska marknaden, säger Paesalu.

Ryskt importstopp ställer till det för yrkesfiskare