Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finland ordineras hästkur

Från 2015
Eurosedlar och mynt.

Finansministeriet vill ta till hårdhandskarna för att stoppa den offentliga skuldsättningen.

Tillväxten väntas bli bara kring en procent de närmaste åren. Utbudet på bidrag och offentliga tjänster bör anpassas efter det.

Ministeriet presenterade på torsdagen sin vägkost till den regering som tillträder efter riksdagsvalet i april.

Enligt ministeriet måste statens utgifter fås ned med sex miljarder euro under valperioden och kommunernas med fyra miljarder.

För kommunerna innebär det närmast att minska på kommunernas nuvarande uppgifter.

Staten kan enligt finansministeriet inte höja skatterna märkbart, eftersom det försvårar uppkomsten av nya arbetsplatser. Utbudet på bidrag och offentliga tjänster bör i stället minskas.

Skattesystemet bör justeras så att det stöder tillväxt och arbete i högre grad än nu. Arbete bör alltid vara ekonomiskt lönsamt, fastslår ministeriet.

Finländarna bör dock samtidigt vara beredda på låga lönelyft flera år framöver för att återställa konkurrenskraften, säger Finansministeriet i sin vägkost till den nya regeringen.