Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Direktörskandidaterna: Raseborg behöver medicin och operationer

Från 2015
Uppdaterad 25.03.2015 18:32.
Studiodiskussion med stadsdirektörskandinaterna i Raseborg del2 - Spela upp på Arenan

Raseborg väljer ny stadsdirektör bland de män som på torsdagsmorgonen gästade God morgon Västnyland.

Tre kandidater är efter intervjuer och test nu med på slutrakan: Tom Simola, Denis Strandell och Bob Karlsson beskriver Raseborg som en vacker och naturnära stad.

Studiodiskussion med stadsdirektörskandinaterna i Raseborg del1 - Spela upp på Arenan

Men stadens ekonomi är fortsättningsvis svag. Inkomsterna räcker inte till för stadens alla utgifter och lånebördan är tung. Dessutom krymper invånarsiffran.

De här tre är med på slutrakan

Denis Strandell (56)
- jobbar i finansbranschen och säger sig tala näringslivets språk
- ekonomie magister
- aktiv SFP-politiker i hemkommunen Kyrkslätt

Bob Karlsson (50)
- bildningstjänsteman, jobbar för närvarande som direktör vid enheten för svenskspråkig utbildning på Utbildningsstyrelsen. tidigare inom bildningen i Ekenäs och Raseborg
- filosofie magister
- inte medlem i något parti

Tom Simola (46)
- kommundirektör på Kimitoön, kommunen har under hans tid preseterat plusresultat
- juris kandidat
- medlem i SFP

"Vi måste rädda oss själva"

Denis Strandell vill att ekonomin står i fokus i Raseborg i fem eller tio år.

- Ingenting kommer från ovan och räddar oss. Vi måste rädda oss själva.

Strandell talar gärna ekonomi och visar sitt kunnande med några välbekanta koncept.

- Här är man inne på sin egen arena. Det är traditionella recept som gäller: spara, skaffa mera intäkter, förnya strukturer, tänka outside the box, inte fastna vid det gamla.

"Volymen måste minska"

Bob Karlsson håller med Strandell.

- Så mycket annan ny medicin tror jag inte att någon kan hämta med sig.

Karlsson talar också om att jobba med strukturer och arbetssätt. Han poängterar att det ska ske i dialog med såväl stadens personal och beslutsfattare.

Kommunens uppgifter minskar inte i snabb takt så kommen måste själv göra något för att pengarna ska räcka till, säger Karlsson.

- Volymen måste på något sätt minska.

"Nu behöver det opereras, antibiotika räcker inte"

Tom Simola använder också medicinska termer.

- Raseborgs största utmaning är ett kroniskt underskott.

Simola förklarar att staden inte har lyckats komma åt underskottet trots att skatteintäkterna motsvarar landets medeltal och de ökar med närmare tre miljoner euro per år. Statsandelarna är också på en hyfsad nivå. Problemet är de höga verksamhetskostnaderna.

- Genom att komma ner till landets medeltal, skulle man spara fem till sex miljoner euro per år, under tio år 50-60 miljoner euro.

Simola talar om strikt personalpolitik. När många under kommande år går i pension, ska de automatiskt inte ersättas med nyanställningar.

Det här är botemedel som Raseborgs stad redan har använt. Men det räcker inte, säger Simola.

- Man har tagit antibiotikakurer men nu behöver det opereras lite också.

Simola medger att nedläggningar i sig inte är någon allmän lösning för Raseborg. Om små enheter läggs ned, krävs det ofta en investering till exempel i större byggnader på ett annat ställe. Raseborg har en så hög skuldbörda att stora investeringar inte är möjliga, säger Simola.

Men i dialog med dem som jobbar inom staden tror Simola det går att hitta saker som kan göras annorlunda.

Bildtext Behöver Västnyland ett sjukhus i Ekenäs?
Bild: Yle/ Maria Wasström

"Vi får vara obekväma"

Bob Karlsson anser Raseborg måste fundera på hur den producerar de tjänster den ska eller vill erbjuda.
Han menar att strukturerna hur som helst måste sättas under lopp.

- Nog får vi vara obekväma och säga att det är en del av lösningen.

Karlsson tar dagvården som exempel på hur större färre enheter kan vara en bra lösning.

- Jag har märkt att Raseborg försöker skapa större dagvårdsenheter. De är flexibla och trygga personalmässigt om någon insjuknar. I början är det en investering men det tryggar verksamheten.

När det gäller behovet av ett regelrätt sjukhus i Ekenäs, ger direktörskandidaterna inga konkreta svar.

- Två av mina tre barn föddes i Ekenäs och jag upplevde det som otroligt positivt. Med en åldrande befolkning behövs ett sjukhus.

Det ska vara möjligt att också ha lokala sjukhus.

― Denis Strandell

Strandell tror det kommer att krävas mycket samarbete inom regionen och med staten för att sjukhuset i Ekenäs ska ha en framtid också ekonomiskt.

Simola är försiktig och säger att såväl vårdreformen och det regionala samarbetet påverkar sjukhusets framtid.

- Man kan vara tvungen att få en bäddplats lite längre borta i framtiden.

Man kan få en bäddplats lite längre borta i framtiden.

― Tom Simola

Karlsson efterlyser kompromisser så att den åldrande befolkningen får det den behöver.

- Det behövs en kompromiss mellan primärvård och specialistvård så att vi ett sådant lokalt sjukhus som regionen behöver.

Stadsdirektörens nummer ett

Enligt kommunallagen ska en kommundirektör leda kommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen och har rätt att föra talan på kommunstyrelsens vägnar.

Kandidaterna förklarar vad de tycker att är stadsdirektörens viktigaste uppgift.

Det gäller enligt Tom Simola att koordinera mellan den operativa vardagen, tjänstemännen och politikerna. Den operativa vardagen är fabriksgolvet: att skolor och hälsostationer fungerar och vägar plogas.

Man går inte in och blandar sig i småsaker

― Bob Karlsson

Karlsson påminner om att direktören inte behöver gå in på operativa frågor vid stadens olika avdelningar. Det finns chefer och branschdirektörer för det.

- Jag säger inte att det har varit ett problem. Men min syn på att leda en organisation att man ger ansvar till dem som ska ha det. Man går inte in och blandar sig i småsaker, säger Karlsson.

Strandells stadsdirektör är kapten på skutan, den som ser till att allt fungerar ombord och att skutan håller den kurs som styrelsen och fullmäktige har valt.

Du kan titta eller lyssna på hela diskussionen

Raseborgs stadsfullmäktige väljer en efterträdare till Mårten Johansson i april. Johansson går i pension i höst.
Du kan se hela diskussionen i videoklippen i början av artikeln. Korta videointervjuer med de enskilda kandidaterna hittar du här:
Tom Simola
Bob Karlsson
Denis Strandell

Här nedan kan du lyssna på hela radiointervjun som sändes direkt på torsdagsmorgonen.
Direktörskandidaterna frågas i intervjun också om öppenheten i det kommunala. De får berätta hur de ser på Lojo, Helsingfors och Pojo. De förklarar vad SFP:s obestridliga roll som maktparti i Raseborg innebär för den kommunala demokratin och hur stadens tvåspråkighet kunde synas i och utanför Raseborg. Hör också hur Strandell, Karlsson och Simola svarar på en finskspråkig fråga om fullmäktiges roll i Raseborg:

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan
Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan