Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ungdomsgarantin får godkänt slutbetyg

Från 2015
Uppdaterad 19.03.2015 15:21.
Karleby svenska gymnasium
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Ungdomsgarantin har efter en trög start nu börjat ge resultat och borde därför skrivas in i också följande regeringsprogram, så att inte allt arbete går till spillo. Det anser Arbets- och näringsministeriet i sin slutrapport.

Statens ungdomsgaranti har inte lyckats stävja den växande ungdomsarbetslösheten. För tillfället finns det fler unga arbetslösa än någonsin under ungdomsgarantins tid - totalt kring 56 000, vilket innebär 20 procent av alla unga som är arbetsföra.

Få av de här ungdomarna är långtidsarbetslösa. Man har ändå inte lyckats förkorta tiden för arbetslösheten. I genomsnitt gick en ungdom arbetslös 14 veckor under fjolåret - två veckor mer än 2012.

Bild: YLE/ Kjell Vikman

Viktigt att nästa regering tar över

Trots att det svåra ekonomiska läget har satt käppar i hjulet för ungdomsgarantin har åtgärderna haft en positiv effekt. Det här bekräftar också Georg Henrik Wrede, direktör för ungdomsenheten vid Undervisnings- och kulturministeriet. Det viktigaste nu är kontinuitet.

- Det är väldigt viktigt att vi fortsätter jobba med att få in de unga i arbetslivet och i studielivet. Det här är kanske den största framtidsutmaningen i Finland och i resten av Europa, och kommer garanterat att landa också på nästa regerings bord.

Det uppsökande ungdomsarbete är den största framgången, också verksamheten på ungdomsverkstäderna har blivit klart bättre. Tack vare utbildningsgarantin har dessutom allt fler ungdomar som avslutat grundskolan direkt gått vidare till andra stadiet eller till annan påbyggande och förberedande undervisning.

Misslyckad målsättning

Ungdomsgarantin har ändå misslyckats med en av sina viktigaste målsättningar.

- Målet var att ingen ungdom ska gå arbetslös eller saknas vettig sysselsättning i över tre månader. Det här har vi tyvärr misslyckats med, säger Wrede.

För ungefär ett år sedan kom den förra rapporten om ungdomsgarantin, också då intervjuade vi dig. Vad har egentligen hänt sedan dess?

- Jag tycker det har skett flera framsteg det gånga året. Det finns en bättre helhetsbild av situationen och vi har med små steg inom de olika förvaltningsområdena lyckats göra det lättare för ungdomar att komma vidare. Inom mentalvård och bostadslösheten bland unga finns det ändå fortfarande mycket att göra. I synnerhet bostadslösheten bland unga i Helsingfors är ett stort problem.

Ungdomar på ungdomsverkstaden i Karis.
Bild: Yle/Tove Virta

En framtidsinvestering

Slutnotan för ungdomsgarantin och hur mycket resurser som kommer att behövas i framtiden framgår inte i rapporten. Den nuvarande regeringen har årligen pumpat in 60 miljoner euro extra och minst lika mycket pengar beräknas behövas också i fortsättningen. Georg Henrik Wrede tycker ändå att man ska se ungdomsgarantin som en fiffig framtidsplacering för Finland.

- Man ska se ungdomsgarantin som en investering och inte enbart som en utgift. Den kostnad som det här innebär är de facto något som sparar in mycket pengar i längden.

Inom ramen för ungdomsgarantin har det också utvecklats ett nätverk av Ohjaamo-servicepunkter, där unga kan få alla tjänster över en disk. Den här verksamhet kommer att inledas i fjorton kommuner i år, och drivs med hjälp av EU-finansiering. Enligt Wrede är det här ett viktigt steg i riktning mot att kunna erbjuda ungdomstjänster med tillräckligt låg tröskel.

Också de nya socialvårdslagen som träder i kraft i år, kommer att föra med sig förbättringar i socialtjänsterna för unga, bland annat genom en egen kontaktperson för ungdomar.

Ungdomsgarantin kan bli bestående

Ungdomsgarantin infördes av den nuvarande regeringen för att förbättra sysselsättningen bland unga och togs i bruk 2013. Den föreslås nu ingå också i följande regeringsprogram, eftersom ungdomsarbetslösheten fortfarande är hög.

Ungdomsgarantin är avsedd för under 25-åriga unga eller under 30-åriga nyutexaminerade, unga vuxna.

Syftet med garantin är att varje under 25-åring som går ut grundskolan garanteras ett läroavtal eller en studieplats i ett gymnasium eller i en yrkesskola.

Under 30-åriga nyutexaminerade som anmält sig som arbetslösa borde erbjudas en arbets-, studie- eller rehabiliteringsplats inom tre månader.

Läs också:
Personalbrist sätter krokben för ungdomsgarantin
Ungdomsgarantin har önskad effekt