Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg får miljöskyddsföreskrifter

Från 2015
Jussarö i Ekenäs skärgård
Bildtext Skärgården ska skyddas bättre med hjälp av föreskrifterna.
Bild: Hans-Erik Nyman

Arbetet med miljöskyddsföreskrifter för Raseborgs stad har nu påbörjats. Fokus ligger på havet, skärgården och viktiga grundvattenområden.

Staden har inte haft några miljöskyddsföreskrifter tidigare. Meningen är att de ska förenkla och förtydliga myndigheternas arbete och ge stöd för beslutsfattandet.

Föreskrifterna ska beakta lokala förhållanden och samtidigt förebygga och förhindra miljönförorening. De ska också trygga en sund, naturekonomiskt hållbar och mångsidig miljö.

Många olika råd

I utkastet står bland annat hur man ska tvätta mattor utomhus, var snöavstjälpningsområden kan placeras och vilka tider arbete som förorsakar buller får utföras.

Hangö och Sjundeå har också gjort utkast till miljöskyddsföreskrifter och Lojo har nyligen uppdaterat sina föreskrifter. De här står som modell för Raseborgs utkast.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt på sitt möte 18.3 att utkastet till miljöskyddsföreskrifterna läggs till offentligt påseende. Bland annat Närings- trafik och miljöcentralen i Nyland, Sydspetsens miljöhälsa och Raseborgs grannkommuner ska ge utlåtanden angående planerna.