Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fitch sänker Finlands ekonomiska framtidsutsikter

Från 2015
Uppdaterad 21.03.2015 09:24.
Kreditvärderingsinstitutet Fitch
Bild: EPA/JUSTIN LANE

Kreditvärderingsinstitutet Fitch ger fortsättningsvis Finland det högsta kreditbetyg AAA, men enligt de senaste beräkningarna är framtidsutsikterna negativa.

Fitch har räknat ut att Finlands ekonomiska tillväxt ser svag ut och att den har försvagats. Man väntar sig att bruttonationalprodukten växer 0,5 procent det här året. Utgående från tidigare beräkningar bedömde Fitch att Finlands ekonomi skulle växa 1,1 procent 2015.

Nästa år förutspås ekonomin växa 1,3 procent. Kreditvärderingsinstitutet bedömer att produktiviteten och tillväxten har minskat på grund av industriområdenas strukturella problem samt den åldrande befolkningen. I fråga om utrikeshandeln nämns den kraftigt dalande exporten till Ryssland.

Tillsammans med kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s och Moody’s, hör Fitch till de största. I allmänhet brukar Fitch göra mer positiva bedömningar. Ofta brukar instituten först sänka ett lands framtidsutsikter för att därefter sänka kreditbetyget.

Hos Moody’s finns Finland fortfarande i toppklassen AAA, medan Standard& Poor’s sänkte betyget till AA+ senaste oktober.

Kreditklasserna påverkar vilka räntor Finland betalar för sina lån. Ju bättre kreditklass ett land har, desto mer trovärdig är dess betalningsförmåga.

Uppenbara problem

OP-Pohjolas chefsekonom Reijo Heiskanen är inte förvånad över att Fitch sänker framtidsutsikterna. Han säger att den offentliga ekonomin ska tas på allvar i Finland. Om inga kompenserande åtgärder görs, kommer situationen att försämras ytterligare och det leder till en sämre kreditvärdering.

- Det understryker att Standard & Poor’s sänkning av kreditbetyget inte bara var ett kreditinstituts bedömning, utan att också andra kreditvärderare tittar kritiskt på situationen i Finland. Vi har uppenbara problem med de offentliga finanserna och något måste göras, säger Heiskanen.

Han tror inte att Fitch kommer att sänka kreditbetyget inom den närmaste framtiden utan någon särskild anledning. En sänkning av kreditbetyget är möjlig om sex månader eller om ett år om det har skett några förändringar.

Dessutom säger Fitch bedömning egentligen ingenting nytt om finanserna, enligt Heiskanen som inte tror att det här påverkar Finlands låneränta.

Diskussion om artikeln