Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Skriande brist på livsmedelsinspektörer i Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 25.03.2015 14:28.
Smilisar enligt Oiva programmet
Bildtext Genom det offentliga systemet Oiva kan vem som helst bekanta sig med granskningsresultaten.
Bild: Yle/Monica Forssell

Helsingfors stad lämnar mycket övrigt att önska när det gäller övervakningen av livsmedel och hur de förvaras. Livsmedelssäkerhetschef Riikka Åberg vid Helsingfors stad säger att det här kan leda till fler fall av matförgiftning.

År 2014 rekommenderade livsmedelssäkerhetsverket Evira att 9800 platser där livsmedel förvaras skulle granskas i Helsingfors.

Stadens egen målsättning var att uträtta 3300 kontrollbesök, vilket är bara en dryg tredjedel av Eviras rekommendation. Stadens målsättning baserar sig på de resurser staden har till förfogandet.

– Vi behöver betydligt fler inspektörstjänster för att vi ens kunna komma nära rekommendationerna, säger Åberg.

Regionförvaltningsverket rapporterar att Helsingfors livsmedelsövervakning borde anställa 20-36 inspektörer till för att kunna granska 9800 livsmedelsutrymmen som Evira kräver.

- Vi skulle komma långt redan med 10 nya inspektörer, konstaterar Åberg.

Resursbrist en allvarlig hälsorisk

En resursbrist kan på långsikt leda till brister i hygien och i framtiden till och med till flera matförgiftningar

Riikka Åberg

Helsingfors stads livsmedelsinspektörer granskar lagerutrymmen, storkök, krogar och andra platser där livsmedel förvaras. Största delen av kontrollbesöken görs på krogar.

- Vi övervakar omkring 2000 krogar. Om man räknar med daghemmens och skolornas storkök blir det omkring 3000 livsmedelsutrymmen att övervaka, berättar Åberg.

Helhetsantalet granskningar år 2014 nådde upp till 3000, något färre än de planerade 3300. Riikka Åberg är orolig för vilka konsekvenser en resursbristen kan ha på långsikt.

– Livsmedelsövervakningens viktigaste uppgifter är att förhindra matförgiftningar och att allmänt försäkra livsmedelssäkerheten. En resursbrist kan på långsikt leda till brister i hygien och i framtiden till och med till flera matförgiftningar, säger Åberg.

Evira måste se över sin rekommendation

För att möta rekommendationen bättre med de små resurser som staden har måste livsmedelsövervakningen göras mer effektiv. Enligt Åberg har det nya nationella och offentliga Oivasystemet lyckats göra inspektionerna både effektivare och snabbare tack vare de enhetliga bedömningskriterierna.

Åberg betonar också att det gäller att aktivt värdera hur mycket granskningar som faktiskt behövs.

– Från och med nästa år kommer granskningsrekommendationen troligtvis att sjunka till cirka 6000, vilket bättre motsvarar våra resurser. Men med nuvarande personalbristen är det nog också ett orealistiskt mål, konstaterar Åberg.

Läs också:

Evira försvarar Oiva-betyg på krogar
Krögare: Oiva vilseleder konsumenterna