Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Examen i allmänhetens tjänst

Från 2015
Uppdaterad 24.03.2015 07:25.
Lucas Mondino och Jannike Nynäs
Bildtext Lucas Mondino och Jannike Nynäs har anledning att vara nöjda. Examensarbetena är inlämnade.
Bild: Yle/Maria Wasström

Novia i Raseborg utexaminerar omkring 80 personer varje år. Många av de examensarbeten som görs har en direkt koppling till samhället omkring.

Maria Söderström
Bildtext Maria Söderström
Bild: Yle/Maria Wasström

- Vi strävar efter att ha en beställare till våra examensarbeten, säger Maria Söderström som är avdelningschef för naturbruk och miljö vid Novia. Hon understryker att yrkeshögskolan uttryckligen samarbetar med regionen för att arbetet kan komma till nytta i samhället.

- När det finns en högskola på orten kan man anlita studerande för att utföra högklassiga arbeten, säger Söderström.

Nollenergihus och växtinventering

Två av de studerande som igår presenterade sina examensarbeten vid Novia är Lucas Mondino och Jannike Nynäs.

Mondino ska bli ingenjör och Nynäs miljöplanerare.

Mondinos examensarbete handlar om nollenergihus medan Nynäs gjort ett beställningsarbete för miljöbyrån i Ekenäs. Hon har gjort växtkarteringar för vårdbiotoper i Pojo och Ekenäs och skötselplaner för dem.

Hela förra sommaren gick Nynäs omkring med sin kamera och fotade och tog reda på växter och i viss mån djur som fanns på de olika områden. Hon dokumenterade arbetet och planerade hur de borde skötas i framtiden.

Mondinos arbete var däremot inte ett beställningsverk men väl med ett tema som kommer att bli ännu mer aktuellt inom de kommande åren. EU:s direktiv gör gällande att hus byggda från år 2020 framåt ska vara lågenergihus.

Mondino har planerat och ritat ett hus med olika lösningar som kunde vara genomförbara just här i regionen. Mest handlar det om ventilation och isolering och hur energi kan tas till vara.