Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

"Boken står sig!"

Från 2015
Uppdaterad 24.03.2015 16:33.
Anna Friman
Bildtext Anna Friman, SETS litterära chef

Anna Friman blir ny litterär chef på bokförlaget Schildts & Söderströms. Hon efterträder Tapani Ritamäki som fortsätter som redaktör på förlaget.

Mari Koli fortsätter som verkställande direktör men en del av hennes uppgifter som ansvarig förläggare har övergått till den litterära chefen. Anna Friman har arbetat som redaktör för allmän litteratur sedan år 2004. Hon är utbildad journalist och fil.mag. i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

- För mig är den finlandssvenska litteraturen det viktigaste som finns. Den är världslitteratur. Den har skapat vår identitet och kommer att bära oss in i framtiden. Jag vill ge den de bästa förutsättningarna.

- Vi ska se till att ge de bästa möjliga förutsättningarna för författarna. Det finns ett stort sug efter innovationer. Men jag tycker att den största innovationen finns inne i boken, inne i litteraturen. Vi ska koncentrera oss på vårt kärnuppdrag, att sköta förläggandet så bra som möjligt. Det är det centrala för mig.

- Den finlandssvenska litteraturen är av hög kvalitet. Ansvaret är stort och uppdraget sådant att det att vi omorganiserar oss är för att vi ska kunna betjäna den så bra som möjligt.

Politisk agenda

- Egentligen kan man se det här som politiskt. Det har på sista tiden talats så mycket om kulturens degradering och vi har nåtts av trista nyheter om minskad bokförsäljning. Men jag vill höja en lans för litteraturen. Boken står sig! Vi jobbar för det!

- Det råder en känsla av att allting rämnar och det breder ut sig en ängslighet i de här frågorna. Men jag tror på riktigt att svaret ligger i kärnverksamheten. Förlaget måste skötas väl för det gagnar den finlandssvenska litteraturens fortbestånd. Nu är det dags att lugna läget och koncentrera sig på jobbet.”

Barriär inom språkområdet

Böcker i Svenskfinland har haft svårt att vinna läsare i Sverige, men Anna Friman ser som en av sina uppgifter att försöka överbygga gränserna mot Sverige och den konstgjorda barriär som uppstått med tiden.

Böcker på finska

Schildts & Söderströms är ett tvåspråkigt förlag som ger ut böcker också på finska. De här två redaktionerna fungerar på olika premisser. Tyngdpunkten är först och främst på den finlandssvenska litteraturen, men samarbetet är gott. Tvåspråkigheten ger en smidig position. Det gör att man kan ge ut en författare genast på både finska och svenska.

- Inom det finska finns det också en helt annan möjlighet till expansion. För man kunde säga att vi blöder med våra rättigheter. Vi odlar författarskap som sedan plötsligt ges ut på andra förlag. På det här sättet kan vi bli ett finskspråkigt alternativ för författarna.

"Ommöbleringen skett i samförstånd"

Sets vd Mari Koli poängterar att det inte ligger någon dramatik bakom ommöbleringen på förlaget.

- Beslutet fattades efter ett ingående samtal med Tapani (Ritamäki) och det är en lösning vi har kommit fram till i samråd.

Enligt Koli har tjänsten som litterär chef förändrats och blivit allt mer administrativ under hennes år som vd, medan Ritamäkis främsta jobb är att arbeta med förlagets författare och deras texter. Omstruktureringen är därför en lösning som absolut gynnar författarna, säger hon.

- Det skulle ha varit fel resursering att överföra så mycket av det operativa och administrativa ansvaret på den person som jobbar allra mest med de viktigaste författarna.

Ritamäki: inte mitt initiativ

Tapani Ritamäki håller själv delvis med om det här; den byråkrati som numera ingår i uppdraget som litterär chef tilltalar honom inte. Men han låter förstå att han inte är helt nöjd.

- Nöjd och nöjd... Initiativet var ju inte mitt. Men jag ville inte ha den tjänst som min tjänst gjordes om till.

Helst vill Ritamäki ändå inte kommentera frågan i offentligheten.

- Det är en intern sak för förlaget och författarna, säger han.