Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pekka Poutanen: Bara nationalpark räddar Porkala

Från 2015
Uppdaterad 24.03.2015 19:20.
Pekka Poutanen.
Bildtext Pekka Poutanen vid sin stuga på Porkala udd.
Bild: Yle / Ted Urho

I Kyrkslätt har frågan om att göra Porkala udd till nationalpark delat kommuninvånarna i två läger med exakt samma mål, skriver Kyrkslättbon Pekka Poutanen i sin blogg.

Om en vecka på måndag avgörs Porkalas framtid. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt kommer att säga sin åsikt om planerna att grunda en nationalpark i Porkala. I fall kommunen säger nej är det mycket sannolikt att forststyrelsens planer kastas i papperskorgen.

I kommunen har det uppstått två läger som har exakt samma mål. Vi måste rädda den fina skärgårdsnaturen runt Porkala udd. Det är sedan en helt annan sak hur detta ska ske. Motståndarna anser att nationalparken skulle locka så mycket besökare att den genuina naturen snabbt förstörs.

Två sätt för att rädda Porkala

Bara genom att grunda en nationalpark kan vi behärskat ta emot det ökade antalet besökare.

Pekka Poutanen

Anhängarna betonar att antalet besökare redan nu ökar från år till år vilket gör allt tydligare spår i den ömtåliga miljön. Man kan inte stänga vägar och farleder till området för att stoppa besökare vid gränserna.

Allemansrätten garanterar fri rörlighet för alla. Nationalparken skulle ge effektiva verktyg för att styra besökartrafiken. Vandringsleder, infopunkter, lägerplatser, bryggor o.s.v. leder folk till lämpliga områden.

Motståndarna är arga eftersom nationalparken skulle innebära vissa begränsningar för jakt och fiske.

Förespråkarna för sin del framför att i fall man vill bevara för kommande generationer någonting oersättligt i naturen, måste man vara beredd att begränsa vissa aktiviteter. De betonar att nationalparken begränsar också vanliga medborgares rättigheter i parken.

För Kyrkslätts kommun skulle nationalparken vara en enastående imagefaktor.

Pekka Poutanen

Alla ska få besöka skärgårdsnaturen

I de finländska nationalparkerna verkar många småföretag inom naturturismen. T.ex. i Noux nationalpark finns ca 60 dylika företag och de sysselsätter närmare 100 personer.

En del anser att dylik verksamhet inte passar i den ömma skärgårdsnaturen. Förespråkarna för parken säger att naturföretagen styr besökarströmmar och övervakar att man beter sig sakligt i naturen.

För lokalbefolkningen kan det även öppnas nya möjligheter för företagssamhet. För Kyrkslätts kommun skulle nationalparken vara en enastående imagefaktor.

Som sommargäst i Porkala har jag ingenting emot att inrätta nationalpark här. Sedan 1930-talet har man redan försökt göra detta två gånger och jag hoppas att nu den tredje gången ska det lyckas.

Alla finländare - inte bara jag - bör ha möjlighet att besöka den finaste skärgårdsnaturen vid Finska vikens norra kust. Bara genom att grunda en nationalpark kan vi behärskat ta emot det ökade antalet besökare.

Läs också:
Kyrkslättbo: Nationalpark förstör Porkala
Porkala – från parentes till nationalpark

Diskussion om artikeln