Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ekonomstuderande i Åbo: Fem frågor till SFP

Från 2015
Merkantila Klubbens styrelse, Tette Niinimäki, Catherine Rantanen, Niklas Granholm, Emma Lindroos, Teemu Laine, Sanni Peltonen, Elin Kneck, Anders Solvin, Erika Degerman, Rebecca Barck.
Bildtext Merkantila Klubbens styrelse var med och valde ut frågorna till SFP, Tette Niinimäki, Catherine Rantanen, Niklas Granholm, Emma Lindroos, Teemu Laine, Sanni Peltonen, Elin Kneck, Anders Solvin, Erika Degerman och Rebecca Barck.
Bild: Ida Sundell.

När Merkantila Klubben vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi får chansen att ställa Svenska folkpartiet mot väggen handlar det bland annat om den svenskspråkiga högskoleutbildningen. Det är riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander som svarar på frågorna.

Ekonomin är den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Därför bad Svenska Yle finlandssvenska ekonomstuderande och teknologer att ställa fem frågor till partiledningen i riksdagspartierna.

Partierna lottades ut bland studentföreningarna så att Merkantila Klubben i Åbo, Svenska Handelshögskolans Studentkår i Helsingfors, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och Teknologföreningen vid Aaltouniversitetet fick två partier per man. Frågorna och svaren publiceras under Väljaren i fokus-dagarna, då varje riksdagsparti har en egen temadag på Yle.

Merkantila Klubben (MK), alltså studentföreningen för dem som studerar vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, blev tilldelad Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet. MK:s styrelse efterlyste först frågor av alla studerande och valde sedan ut de bästa.

I dag publiceras frågorna till Svenska folkpartiet och partiets svar.

1. Hur ska ni säkerställa den svenskspråkiga högskoleutbildningens diversitet vid högskoleutbildningens strukturförändring?

Mikaela Nylander, SFP: Högskolornas autonomi måste respekteras. Men i förhandlingarna med Undervisningsministeriet är det viktigt att säkerställa den svenskspråkiga högskoleutbildningen. Små utbildningsprogram i våra högskolor bör tryggas. Också finansieringen är viktig för att kunna upprätthålla mångsidig svensk högskoleutbildning.

2. Situationsfråga: Ekonomin i Finland får ett kraftigt lyft på grund av något som SFP gjort. Vad har mest sannolikt då skett och vem står bakom den idén?

Mikaela Nylander, SFP: De bästa idéerna fås ofta via den dialog vi ständigt har med omkringliggande samhälle. Och bästa sättet att driva större frågor är via regeringsprogrammen.

Fyrtio frågor till åtta partier

Artiklar i serien:

Merkantila klubben, Handelshögskolan vid Åbo Akademi:

Svenska Handelshögskolans Studentkår:

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa:

Teknologföreningen, Aaltouniversitetet:

3. Sanktionerna mot Ryssland har drabbat finska företag ganska hårt. Är ni för dessa sanktioner ändå eller har ni några andra förslag på åtgärder mot Ryssland?

Mikaela Nylander, SFP: Vi är för sanktioner eftersom Ryssland gravt kränker internationella spelregler som vi kommit överens om. Där det är möjligt (ex. mjölkbönderna) ska inkomstbortfall lindras.

4. Varför måste studerande betala tillbaka studiestödet om man jobbar vid sidan om studierna och överstiger inkomstgränsen så länge man får minst 45 studiepoäng per år?

Mikaela Nylander, SFP: Att ha ett system där man får lyfta skattefinansierade stöd och samtidigt tjäna hur mycket som helst är otänkbart. En annan fråga är sedan var gränsen går när man måste betala tillbaka. Värt att hålla i åtanke är att en höjning av inkomstgränserna utan en höjning av anslagen medför att stödet måste sänkas.

5. Vad har ni för åsikt då det gäller Finlands situation gentemot Grekland? Borde man ge mer betalningstid eller till och med förlåta en del av skulder? Finns det något annat alternativ?

Mikaela Nylander, SFP: Grekland har nu bollen på sin planhalva och måste komma med konkreta förslag till åtgärder som får Grekland på fötter igen. Varje medlemsland svarar själv för sina skulder och att efterskänka skulderna är inget alternativ. Grekland behöver inte börja återbetala sina skulder på flera år, så jag ser inte hur en förlängning kunde hjälpa.