Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Så här ser Finland ut år 2070

Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
Vår vision av Finland år 2070.
Bildtext I framtiden ska vi tillhöra eliten och köra flygande bilar till jobbet.

Valkampanjerna är i full gång och kandidater lovar guld och gröna skogar inför framtiden. Men hur kommer det egentligen att se ut? Kommer vi att ha flygande bilar?

Framtidsforskaren Jari Kaivo-oja vet en sak med säkerhet: Finlands befolkning fortsätter hela tiden att bli äldre. Fenomenet har till och med ett namn, och det kallas senior society. Om 60 år är medellivslängden 84, vilket är ungefär fyra år mer än den är i dag.

- Urbaniseringen fortsätter också, och allt fler flyttar in till städerna, säger Jari Kaivo-oja.

Det gröna tänket och lusten att flytta ut på landet tycks alltså vara något av en fluga. Kanske vi i sinnet vill odla våra egna grönsaker, men våra handlingar säger något annat.

Ett mångkulturellt Finland

Jari tror också att den mångkulturella trenden kommer att fortsätta, speciellt om vi vill klara oss på marknaden.

Jag tror att värderingar som främjar kultur, religion och etnicitet kommer att få större betydelse.

- Kulturell mångfald ökar överallt i Europa, och Finland kan inte stå utanför som en egen ö, säger Jari.

Handels- och servicebranschen behöver mångkultur, eftersom människor måste uppleva samhället som levande och intressant.

- Kultur främjar utvecklingen, säger Jari.

Jari tror också att våra värderingar kommer att förändras.

- Jag tror att religion kommer att bli viktig. Vi undervärderar dess betydelse just nu, men jag tror att värderingar som främjar kultur, religion och etnicitet kommer att få större betydelse.

Jari tror att Finland måste lära sig att landet inte kommer till sin fulla rätt utan det mångkulturella.

Mycket hinner hända på 60 år

60 år är en ganska kort tid, men mycket kan ändå komma att förändras.

- Det kommer nya generationer, och vi räknar med att det kommer nya värderingar och politiska idéer vart tjugonde år. Samhället hinner förändras ganska många gånger under 60 år, sett ur ett generationsperspektiv.

Det fysiska arbetet, och arbete som går på rutin försvinner, och istället måste man hitta på annat.

Något som kan förändra samhället ganska mycket är människans förhållande till arbete.

- Hur arbetar vi i framtiden, nu när allt blir mer automatiserat? Det fysiska arbetet, och arbete som går på rutin försvinner, och istället måste man hitta på annat, säger Jari.

Vi måste hitta på nya jobb, och nya utbildningar. En allt äldre befolkning, vilket innebär färre arbetsföra människor, sätter också ett annat tryck på samhället. Finlands rykte är ganska bra just nu. Vi har till exempel bra skolor och bra hälsovård. Det fina ryktet kommer landets ledning vilja hålla kvar, frågan är bara hur man gör det.

- Det är den största utmaningen för välfärdssystemet. Ledarna måste få folk att känna att de är en del av systemet, och att de kan påverka det, säger Jari.

Vi blir inte sjukt rika

Den som förväntar sig att vi ska bli stenrika i framtiden kommer att bli besviken. Jari berättar att vi antagligen kommer att kunna höja bruttonationalprodukten, men att några glansdagar inte är att se fram emot.

Det kan vara att flygande bilar blir något som eliten kan använda, men knappast något för hela befolkningen.

- En viss tillväxt kommer att ske, men vi når inte upp till samma siffror som tidigare i historien. En tillväxt på två procent kan vara en stor grej i framtiden, säger Jari.

Men exakt hur det går med vår ekonomi är svårt att säga, mycket beror på vad resten av Europa gör och hur länge finanskrisen håller i sig. Hur vi klarar oss i konkurrensen med de stora industriländerna Kina och Brasilien spelar också roll, och så klart hur ekonomin hos vår granne Ryssland utvecklas, och hur vårt förhållande till dem ser ut.

De flygande bilarna

Nu när vi pratat om svåra saker som politik och ekonomi måste vi gå över till den viktigaste frågan: Kommer vi i framtiden att köra omkring med flygande bilar? Jari överraskar oss med sitt svar, för han tror att flygande bilar kommer att finnas på marknaden om så lite som fem år.

- Hur vanliga de blir är en annan fråga. Det kan vara att det blir något som eliten kan använda, men knappast något för hela befolkningen, säger Jari.

Webbredaktionens framtida Finland

Webbredaktionen satte sig ner och funderade över hur Finland kunde tänkas se ut år 2070. Här under ser du resultatet. Tror du de prickat rätt? Eller är det något du skulle gjort annorlunda?

Vår vision om Finland år 2070.