Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

E-postkampanj för att riva dammen i Gammelstadsforsen

Från 2015
Uppdaterad 26.03.2015 21:23.
Jasper Pääkkönen
Bildtext I en låst grupp på Facebook uppmanar Jasper Pääkkönen folk att mejla sina lokalpolitiker.

Mängder av e-post har nått de nämndmedlemmar som nu ska komma med utlåtanden om dammen i Gammelstadsforsen ska rivas eller inte. Jasper Pääkkönen står bakom kampanjen.

Jukka Relanders (Gröna) motion om att riva dammen i Gammelstadsforsen gör nu sin runda i Helsingfors stad nämnder. En e-postkampanj har initierats för att påverka nämndmedlemmar.

Gammelstadsforsen

De grönas Jukka Relander vill att dammen ska rivas, så att siken kan vandra uppför Vanda å.

Skådespelaren Jasper Pääkkönen uppmanade i mitten av mars medlemmarna i Facebookgruppen ”Nopeantoiminnan joukko” att mejla medlemmarna i stadsplaneringsnämnden.

”Nu är det ytterst viktigt att framföra sin åsikt till ledamöterna i miljönämnden och stadsplaneringsnämnden” skriver Pääkkönen på Facebook, och får kommentarer av medlemmar i gruppen som säger sig vilja delta i e-postkampanjen.

Enligt föredragningslistan skulle stadsplaneringsnämnden föreslå att dammen bevaras, men nämnden kom under mötet fram till att frågan borde utredas.

50 mejl på 2 veckor

På torsdagen var frågan framme i idrottsnämnden, som i sitt utlåtande kom fram till att staden borde utreda vilka verkningar det har för forsen om dammen rivs.

Riku Ahola (VF) som är ordförande för idrottsnämnden i Helsingfors berättar för Yle Huvudstadsregionen att han fått runt 50 mejl gällande Gammelstadsforsen under de två senaste veckorna.

Tidigare i veckan var dammens rivande uppe i nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden. Miljönämnden bordlade frågan.

Nämnden för allmänna arbeten kom fram till att det är en intressant idé att riva dammen, och vill utreda vilken inverkan det har på landskapet, den historiska miljön, forsens flöde och vattenkvalitet om dammen rivs. Nämnden vill också utreda hur strandbyggnationerna håller om vattnet sjunker i Gammelstadsforsen.

Läs också:
Helsingforsfullmäktige vill riva dammen i Gammelstadsforsen
Jasper Pääkkönen: Dammen i Gammelstadsforsen borde rivas