Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Järnvägsbron borde förbättras i Hangö

Från 2015
Bangården i Hangö.
Bildtext Vyn från Bangården domineras av cement och asfalt.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Hangö stad önskar att järnvägsbron ska förbättras så att den blir tryggare och trivsammare.

Järnvägsbron har diskuterats bland fullmäktigeledamöter och invånare i Hangö under många års tid. Den upplevs som ful, blåsig och otrevlig att både cykla och promenera över.

Många är också oroliga över brons hållbarhet. Fotgängare upplever bland annat att skakningarna är obehagliga då tung trafik kör på bron.

Det här kan förbättras bland annat genom att sätta ut bättre vägskyltar och planera trafiken så att tung trafik inte får köra på bron. För att göra bron mindre blåsig kunde också vindskydd byggas.

Det är finska staten som äger järnvägsbron och de tillhörande konstuktionerna och ansvarar därför för säkerheten.

Bron har senast granskats år 2008 och konstaterades då vara i gott skick. Enligt VR-Tracks broinspektör har den inga fel som kräver att den måste granskas oftare än de normala regelbundna granskningarna förutsätter.

Tekniska verket i Hangö ska ta kontakt med staten för att diskutera förbättringar på järnvägsbron. Brons funktioner måste också behandlas om järnvägen elektrifieras.

Diskussion om artikeln