Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Klockan klämtar för hvc-huset i Ekenäs

Från 2015
Uppdaterad 27.03.2015 23:43.
Ekenäs hälsostation
Bildtext Ekenäs hälsostation är helt enkelt för liten för stadens behov när vården omorganiseras.
Bild: Yle/Minna Almark

Ekenäs nuvarande hälsostationsbyggnad borde rivas. Huset var tänkt för ett framtida psykiatricentrum. Men huset är för litet för det ändamålet.

Arbetsgruppen som lagt pusslet med vårdfastigheter har kommit fram till att det är bättre att bygga nytt och så stort att staden och den specialiserade sjukvården kan dra gemensam nytta av huset.

För dyrt att renovera

En renovering av hälsostationsbyggnaden uppskattas bli för dyr, nästan 5 miljoner euro.

Det är över 80 procent av kostnaderna för ett lika stort nybygge.

Hälsostationen har drygt 700 kvadratmeter nyttoyta och ifall källaren tas i bruk, kan den stiga till 1 100 kvadratmeter.

Ett nybygge skulle ha 1 400 kvadratmeter nyttoyta och det skulle kosta drygt 7 miljoner euro.

Många får rum i Psyke

Det nya huset Psyke skulle inrymma en vuxenpsykiatriavdelning med åtta platser, två vårdplatser för ungdomspsykiatri och olika öppenvårdsenheter.

Stadens mentalvårdsbyrå och ungdomspoliklinik får också plats i Psyke-huset.

Korridor i Ekåsen
Bildtext Ekåsen töms på vård på sikt och blir stadshus. Därför behövs ordentliga omflyttningar.
Bild: Yle/ Tove Virta

Sjukhuset skulle hyra största delen av det nya huset med ett långt hyresavtal och bygget skulle finansieras med så kallat leasingavtal så som servicehusbyggena i Karis.

Att flytta sparar pengar

Flytten av psykavdelningen från Ekåsen och omläggningen av psykiatrin beräknas spara 1,2 miljoner euro driftskostnader varje år.

I fjol steg Raseborgs stads kostnader för sjukhusvården och den övriga specialiserade vården med över 10 procent då motsvarande siffror i Lojo och Borgå var mellan 4 och 5 procent.

Barnavdelningen blir hälsostation

Hälsostationen flyttar enligt vårdpusselplanen i januari 2016 till lokalen där sjukhusets gynekologiska och barnavdelning nu finns.

Hvc-vårdavdelningen (bädden) flyttar från Mjölbolsta till den nuvarande avvänjningsenheten, den så kallade Katkon.

Vårdavdelningens platsantal minskar till 37 och den blir en akut- och korttidsavdelning.

Rehabiliterande vårdplatser kan köpas av Hangö stad.

Katkon flyttar i sommar till Ekåsen.

Gamla sjukvårdsskolan, Sjukis, vid Raseborgsvägen 5 var först tänkt som centrum för psykiatrins öppenvård. Men en ny byggnad på hvc-tomten kommer att ha plats också för öppenvården.

Inte billigt

Utöver nybygget för psykvården kommer det att kosta cirka 1 miljon euro att renovera de andra fastigheterna.

Det kostar cirka 600 000 euro att bygga om Katkon till vårdavdelning. Resten av omändringsarbetena uppskattas till cirka 400 000 euro.

Ingången till Raseborgs avvänjningsklinik i Ekenäs.
Bildtext Katkon blir vårdavdelning.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det har under planeringsprocessen också blivit klart att kommunerna Raseborg, Hangö och Ingå vill gärna ta över jour- och uppföljningsavdelningen som de anser är för dyr i drift.

Stadsstyrelsen i Raseborg tar på måndag ställning till förslagen att riva hälsostationen och bygga nytt och större i stället.

En finansieringsplan för bygget ska stå klar i mitten av april.

Styrelsen väntas också ge grönt ljus för ombyggnaden av Katkon till vårdavdelning.

Artikeln korrigerades fredagen den 27 mars klockan 23.42 med uppgiften om att den öppna psykiatriska vården också ryms in i nybygget. Tidigare stod det i artikeln att öppenvården flyttar till gamla sjukvårdsskolan vid Raseborgsvägen 5.

Diskussion om artikeln