Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstads sinfonietta får stöd

Från 2015
Trumpeter
Bildtext Arkivbild
Bild: Diego Azubel / EPA / All Over Press

Pedersöre stöder Jakobstads sinfonietta med 5000 euro. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna innebär att Jakobstad skall stå för 75 procent av kostnaderna.

Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre står för 15 procent och övriga Söfuk-kommuner för 10 procent.

Kommunala samarbetsnämnden i Jakobstadsregionen har på ett möte i mitten av februari i år rekommenderat kommunerna att stöda Jakobstads sinfonietta utan att närmare precisera några summor.

I beredningen till kommunstyrelsen hade kommundirektör Stefan Svenfors föreslagit ett stöd på 3000 euro men det höjdes efter diskussion i styrelsen till 5000 euro.

Jakobstads sinfonietta hade anhållit om att kommunerna skulle stöda sinfoniettan enligt modell från ett tidigare orkesterprojekt. Det skulle ha betytt att för till exempel Pedersöres del skulle andelen ha legat på nästan 11 000 euro.