Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Övergångsstället har blivit en dödsfälla

Från 2015
Uppdaterad 30.03.2015 12:02.
Fotgängare vid ögergångsställe
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Nästan hälften av alla dödliga fotgängarolyckor sker i dag på övergångsställen.

- Bilisterna nonchalerar dem helt och de är för omarkerade, säger Klaus Bremer, som välkomnar polisens intensivövervakning nästa vecka.

År 2013 inträffade 42 procent av alla dödliga fotgängarolyckor på övergångsställen. I fjol försämrades säkerheten på övergångsställena ytterligare. Då ökade olyckorna med 17 procent.

"Missvisande att tala om skyddsvägar"

Övergångsstället borde vara ett av de tryggaste ställena där en väg kan korsas. Det här säger både trafikreglerna och det sunda förnuftet. Men faktum är att övergångsställena allt mer har börjat likna dödsfällor.

- Av någon orsak nonchalerar man fullständigt övergångsställena här i Finland. Det vedertagna begreppet skyddsväg är därför helt missvisande.

Det säger Klaus Bremer utan att tveka en sekund. Bremer är före detta riksdagsman och journalist med lång erfarenhet av att bevaka trafikfrågor.

Men utöver de finländska bilisternas bristande trafikvett får också trafikplaneringen sig en ordentlig känga av Bremer.

Av någon orsak nonchalerar man fullständigt övergångsställena här i Finland. Det vedertagna begreppet skyddsväg är därför helt missvisande.

- Klaus Bremer

- Trafikplaneringen är mycket bristfällig när det kommer till övergångsställen. De är ofta väldigt dåligt markerade och svåra att upptäcka för en bilist. Dessutom placeras de ofta allt för tätt. I resten av Europa räcker det med ett övergångsställe vid en spårvagnshållplats, här i Finland måste det finnas många, säger Bremer.

"Ökad lättrafik bäddar för fler olyckor"

Enligt Johanna Nyberg, trafikstyrningschef vid Esbo stad, ska man ändå vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser utgående från den här olycksstatistiken.

- Varje olycka är en olycka för mycket. När det gäller olyckorna på övergångsställen är de ändå relativt få till antalet, vilket betyder att en liten ökning i antalet olycksfall ger stor procentuell ökning, påpekar Nyberg.

Trafikplanerare Johanna Nyberg vågar därför inte uttala sig om de ökade dödsolyckorna på övergångsställen vittnar om en förändring inom trafikkulturen. Det hon däremot vet med säkerhet är att lättrafiken har ökat, vilket ökar risken för olyckor.

- I Esbo ser vi tydligt att cyklisterna och fotgängarna har ökat kraftigt, vilket bäddar för fler konflikter mellan lättrafik och biltrafik.

Johanna Nyberg, esbo stad
Bildtext Johanna Nyberg, trafikplanerare vid Esbo stad.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Varför är trafikvettet bättre i Sverige?

Faktum är ändå att Finland år för år tappar terräng i säkerhetsjämförelserna mellan EU-länderna, medan vårt västra grannland Sverige fortsätter att vara ett modelland vad gäller trafikvett. Det här visar statistiken.

I Sverige dog år 2013 totalt 260 personer i trafiken, i Finland var dödssiffran 258. Det dör alltså i praktiken lika många i trafiken i Finland som i Sverige, trots att Sverige har nästan dubbelt fler invånare.

Enligt trafikplaneraren Johanna Nyberg ser trafikplaneringsprinciperna i hela Norden rätt lika ut. I Sverige investerar man ändå mycket mer i sin infrastruktur än i Finland.

Men enligt Klaus Bremer finns det en mera grundläggande förklaring.

- Det handlar i grunden om skillnader i trafikkulturen. Bilisterna i nästan alla andra europeiska länder högaktar övergångsställena betydligt mer än i Finland. Här nonchalerar bilisterna övergångsställena totalt, säger Bremer.

Se upp! Här är Helsingfors farligaste korsningar

Diskussion om artikeln