Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bordsbön känslig fråga i Pedersöre

Från 2015
Bordsbönens vara eller icke vara i skolorna i Pedersöre väcker känslor
Bildtext Bordsbönens vara eller icke vara i skolorna i Pedersöre väcker känslor.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Får man gå till maten i skolorna i Jesu namn? Nej, säger Viktor Kock, fullmäktigeledamot (SDP) i Pedersöre. Nu skall hans fullmäktigemotion snabbutredas i Pedersöre.

Det var på fullmäktigemötet den 16 mars i Pedersöre som fullmäktigeledamot Viktor Kock med flera lämnade in en motion där man kräver att skolorna i kommunen skall ha en gemensam linje i frågor av religiös natur.

I dagens läge är det rektorerna som inom lagens ram avgör vilken praxis som skall råda i en enskild skola gällande bordsbön, morgonsamlingar och liknande.

Dagvårdslagen ändras till hösten

Dagvårdslagen ändras och den nya lagen träder i kraft till höstterminen. Enligt Viktor Kock innebär lagen att aktiv religionsutövning förbjuds i daghemmen, Viktor Kock efterlyser en gemensam linje med skolorna.

Vad är då aktiv religionsutövning? Frågan får olika svar beroende på vem man frågor och praxisen varierar i olika kommuner.

- Vi kan inte ha en aktiv religionsutövning i daghemmen och en religiöst inriktad bordsbön innebär precis det, säger Tom Enbacka, dagvårdschef i Jakobstad.

Tom Enbacka har inte följt upp läget i de enskilda daghemmen i Jakobstad, daghemmens ledning har förtroende att sköta de här frågorna. I Pedersöre är Catarina Herrmans chef för dagvården, men hon har inte gått att nå för en kommentar.

Rektorerna i skolorna avgör praxis

Bildningsdirektörerna i både Jakobstad och Pedersöre säger båda att det är rektorerna i de enskilda skolorna som avgör de här frågorna.

I Pedersöre kommer motionen att snabbutredas för att nya och klara direktiv skall bli klara till hösten. Kommunstyrelsen i Pedersöre beslöt på fredag om en omfattande utlåtanderunda i kommunen där skolorna och deras direktioner skall höras, elevkåren och ungdomsrådet likaså.

I maj borde frågan vara klar för beslut i kommunstyrelsen. Bildningsdirektör Rolf Sundqvist i Pedersöre vill inte förekomma utredningen och klargöra sin egen ståndpunkt i det här skedet.

- Så mycket kan jag säga att om vi ska fortsätta med bordsbön och folk känner sig utpekade och vi inte klarar av att hantera den situationen, då får vi nog ta oss en allvarlig funderare om vi skall fortsätta, säger Rolf Sundqvist.

- Jag tror spontant inte att man har bordsbön i någon skola i Jakobstad, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Känslig fråga i Pedersöre

- Det här är en väldigt känslig fråga i Pedersöre och i dagsläget vågar inte rektorerna i de enskilda skolorna offentligt säga hur det fungerar i den egna skolan, säger motionsställaren Viktor Kock i Pedersöre.

Situationen är uppenbarligen väldigt varierande inom en kommun, mellan kommunerna, men också inom en skola i kommunerna runt Jakobstad.

Gerd Rosenberg är rektor för Holm skola i Larsmo. Enligt henne varierar kutymen mellan klasserna beroende på läraren. Frågor i anslutning till bordsbön och morgonsamlingar har inte diskuterats officiellt på lärarmöten i hennes skola, hon har inte heller diskuterat frågan på de träffar som rektorerna för de olika skolorna i kommunen ordnar.

- I Holm skola har vi inofficiellt funderat på de här frågorna vid någon kaffepaus, på måndag har vi lärarmöte och då kommer jag att ta upp frågan, säger rektor Gerd Rosenberg i Larsmo.

Bildningschef Carola Holm-Palonen i Larsmo har inte gått att nå för en kommentar.