Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforsskolor digitaliseras

Från 2015
Uppdaterad 30.03.2015 12:57.
Lärplattor i bruk i Pojo i Raseborg.
Bild: Yle/Anna Savonius

Digitaliseringen ska ha en central roll i Helsingforsskolornas arbete de närmaste fem åren.

Helsingforsskolornas mål för år 2020

  1. Lärdomsglädje och samarbete
  2. Barnen och de unga ska må bra, lita på sig själva och få de verktyg de behöver för sin framtid
  3. Digitaliseringen ska främja inlärning och undervisning

I en rapport som Helsingfors stads utbildningsverk låtit göra presenteras riktlinjerna för skolornas arbete åren 2015-2019. Digitaliseringen av undervisningen är en av de tre målsättningarna i rapporten.

Framtidens Helsingforsskola ska ha en digital strategi. Skolorna ska lära eleverna att själv leta fram information, och att kritiskt utvärdera den.

Datakunskaper integreras i all inlärning. Eleverna följer med sin tid när det gäller digitala verktyg. Lärarna ska ha tillgång till aktuell datateknik och möjlighet att uppdatera sina kunskaper inom it.

Egna apparater ska vara välkomna

Målsättningen är att eleverna ska få tillgång till digitala inlärningsmiljöer och innehåll som är lätta att använda. Eleverna ska kunna logga in i systemet med ett lösenord från många olika apparater.

Elever och lärare har tillgång till de apparater som behövs för att arbeta i en digital miljö. Det är också möjligt att använda egna apparater.

Den tekniska miljön ska vara fungerande och säker. När skolan tar kontakt med olika webbtjänster ansvarar skolan för datasäkerhet, immateriella rättigheter och skyddet av privatlivet

Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen har utnämnt den arbetsgrupp som fick i uppdrag att definiera Helsingforsskolornas målsättningar för de närmaste fem åren.

Läs också:
Skolor får virtuellt bibliotek med tusentals titlar