Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkslätt styrelse vill se Porkala som nationalpark

Uppdaterad 31.03.2015 10:39.
Bakom Utterviken öppnar sig det öppna havet.

Kyrkslätts kommunstyrelse godkände på måndagskvällen att Miljöministeriet fortsätter arbetet med att göra Porkala udd till nationalpark.

Styrelsen vill att kommunen och kommuninvånarna aktivt ska vara med i planeringsarbetet kring nationalparken och att man tar bland annat jakt-, övervaknings- och trafiklösningar i beaktande i planeringen.

- I det förslaget vi röstade igenom har vi sett till att kommunen inte måste stå för kostnaderna, utan att staten som äger marken har ansvaret. Men det är klart att det uppstår någon form av kostnader för kommunen, säger styrelseledamoten Pirkko Lehtinen (SDP).

Lehtinen tycker att Porkala är en underbar plats som förtjänar mera uppmärksamhet, och tror att näringslivet i kommunen kan vinna på en nationalpark.

- Det finns säkert en chans att skapa sysselsättning genom att erbjuda olika tjänster i anslutning till nationalparken, säger Pirkko Lehtinen.

Motförslaget röstades ner

SFP-ledamöterna Hans Hedberg, Michaela Lindholm och KD-ersättaren Riita Holopainen meddelade om avvikande åsikt. Hedbergs och Lindholms förslag att låta göra Porkala udd till naturskyddsområde istället för nationalpark fick inte understöd.

- Vårt motförslag var att vi skulle gå in för alternativ 0, där det är frågan om ett naturskyddsområde. Då kunde man skydda naturen betydligt bättre. Men det kom sedan alla sorters argumenteringar att är det då en nationalpark så kan man styra det ena och det andra. Det är samma sak inom naturskyddsområden, dem kan man också styra om man vill, men det är nu som det är, säger Hans Hedberg (SFP).

Hedberg föreslog också att Kyrkslätt kommun förhandlar med Forststyrelsen om att ta tillbaka de öar som staten en gång tvångsinlöste för Försvarsmaktens bruk, eftersom försvaret inte längre behöver öarna. Inte heller det här tilläggsförlaget vann något stort understöd.

Ärendet med Porkala som nationalpark går nu vidare till Miljöministeriet. Det är Miljöministeriet som har bett berörda kommuner ge sin syn på planen att göra Porkala med omkringliggande skärgårdsområden till en nationalpark.

31.3.2015 kl. 9:00 lades citaten till i texten