Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Motionsrumba i Lovisa

Från 2015
Uppdaterad 30.03.2015 20:18.
lovisa rådhus genom regnvåt vindruta 29.01.2015
Bild: Yle/Stefan Härus

Totalt 18 fullmäktigemotioner bekantade sig stadsstyrelsen i Lovisa med vid sitt möte på måndag kväll. Tolv av dem är skrivna av samlingspartisten Kari Hagfors.

Stadsfullmäktiges första viceordförande, Tom Liljestrand, säger att i förhållande till stadens storlek, har Lovisa årligen en jämförelsevis stor mängd fullmäktigemotioner att behandla. Enligt Liljestrand görs de flesta motionerna av Hagfors. Liljestrand säger att fullmäktigeledamöterna naturligtvis har all rätt att lämna in ett obegränsat antal motioner, men att ledamöterna gärna kunde fundera på om processen kunde skötas på ett annat sätt.

- Det är en fullmäktigeledamots rätt att lämna in fullmäktigemotioner, men samtidigt tar motionerna rätt mycket tid av de tjänstemän som ska behandla och bereda dem, säger Liljestrand.

En plikt

Det att Hagfors är så aktiv med att lämna in fullmäktigemotioner, förklarar han med att det hör till förtroendeuppdraget att arbeta för stadens befolkning och i synnerhet för dem som röstat på honom.

Kari Hagfors
Bildtext Kari Hagfors (arkivbild)
Bild: Yle/Sune Bergström

- Jag har ju blivit invald i fullmäktige för att framföra invånarnas önskemål och för att utveckla staden och dess verksamhet. Det är ett stort förtroendeuppdrag och jag känner att jag måste vara aktiv genom att komma fram med synpunkter som i det långa loppet leder till att förhållanden förbättras för stadens invånare, förklarar Hagfors.

Många svängar

Kunde då arbetet med att komma fram med förbättringsförslag göras lättare, mindre byråkratiskt och med färre svängar och därmed kanske också mera effektivt och till mindre kostnader.

motion undertecknad av Kari hagfors
Bild: Yle/Stefan Härus

- Personligen tycker jag att fullmäktigeledamöterna gärna kunde ta mera direktkontakt med tjänstemän för att föra fram idéer och utvecklingsförslag, säger Liljestrand. Hagfors håller i princip med:

- Jag har faktiskt tagit fram olika ärenden muntligt, men då blir det mera en inofficiell diskussion som inte nödvändigtvis behöver leda vidare till något konkret. Om jag däremot lämnar in ett förslag till pappers den officiella vägen, så finns förslaget dokumenterat svart på vitt och måste behandlas enligt alla konstens regler, säger Hagfors.

Onödiga kostnader?

Att de många motionerna leder till onödiga kostnader tror inte Hagfors på.

- Om motionerna leder till förbättringar så resultrar det tvärtom i inbesparingar för staden. Däremot borde behandlingen vara snabbare. Det finns motioner som man inte ännu gjort något beslut på trots att de lämnats in redan 2010. Beredningen borde gå snabbare, säger Hagfors, som också i tiderna satt med i Helsingfors stadsfullmäktige. Där måste den som lämnat in en fullmäktigemotion få svar inom sex månader.

- Jag kan inte förstå att det i lilla Lovisa kan gå år innan motionen behandlats i alla instanser, säger Hagfors.

Kari Hagfors har också besvärat sig över långsamheten till riksdagens justitieombudsman. Justitieombudsmannen påpekade då, att det är stadsstyrelsens uppgift att fullfölja en god förvaltning och att stadsstyrelsen bättre borde övervaka att motionerna inom utsatt tid skickas tillbaka till stadsfullmäktige för behandling.

- Det är här det brister. Stadsstyrelsen i Lovisa är lite slapp i det här hänseendet, menar Hagfors.

För många motioner?

Kan orsaken till att stadsstyrelsen i Lovisa inte får motionerna bearbetade under rimlig tid vara den, att motionerna helt enkelt är för många?

- Hagfors är ju en aktiv politiker och som fullmäktigeledamot har han naturligtvis full rätt att lämna in fullmäktigemotioner, men visst binder behandlingen av dem stadens tjänstemän. Det vet jag av erfarenhet, eftersom jag haft rollen som stadsstyrelseordförande, säger Tom Liljestrand, som under fem år lämnat in bara en motion. Han har också utnyttjat möjligheten till direktkontakt med stadens tjänstemän.

- Tröskeln till stadens tjänstemän är nog inte hög, säger Liljestrand.

Lägesrapport

Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska stadsstyrelsen varje år under vår och höst framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen. Samtidigt ska stadsstyrelsen meddela vilka åtgärder man vidtagit med anledning av de motioner som ännu inte beretts.

De 18 motionerna som stadsstyrelsen hade på sitt bord på måndag, var alltså något av en lägesrapport om de motioner som fullmäktige inte ännu behandlat.