Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stads sysselsättningsprogram till påseende

Från 2015
Handskar på tomt bord
Bildtext Cirka 2 550 personer i Borgå är utan arbete.

Stadsstyrelsen i Borgå beslöt vid sitt möte på måndag kväll att sända sysselsättningsprogrammet för remiss till nämnder och direktioner.

Utlåtanden begärs också av arbets- och näringsbyrån, av utvecklingsbolaget Posintra Oy, lokala aktörer inom yrkesutbildning på andra stadiet, Borgå Företagare samt av ungdomsfullmäktige. Utlåtanden bör lämnas in senast den 15 maj.

Sysselsättningsprogrammet har beretts i samarbete mellan stadens olika sektorer, arbetskraftsförvaltningen och utvecklingsbolaget Posintra.

Åtgärdsförslagen i sysselsättningsprogrammet gäller utvecklingen av stadens organisation, en ökning av stadens sysselsättningsverksamhet samt sysselsättning av utomstående aktörer och effektivare sysselsättningsprojekt. Resultatet kommer att rapporteras årligen till social- och hälsovårdsnämnden, stadsstyrelsen och till stadens ledningsgrupp.

För närvarande finns det cirka 2 550 arbetssökande personer i Borgå stad. År 2014 var Borgå stads kostnader för arbetslöshet och sysselsättande åtgärder 450 000 euro per månad. Summan består av sysselsättningstjänsternas verksamhetskostnader, arbetsmarknadsstöd samt av utkomststöd för arbetslösa.