Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Luftproblem i Impivaara simhall

Från 2015
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Peter Petrelius

Bassängavdelningen i Impivaara simhall har dålig luftkonditionering. Nu måste man vidta åtgärder för att förbättra luftcirkulationen.

En utredning om luftkonditioneringen i Impivaara simhall är nu klar. Resultatet tyder på att luftkonditioneringen i simhallens bassängavdelningen borde förbättras.

Tanken är att ändra på fördelningen så att luften cirkulerar bättre i bassängavdelningen.

Man mätte bland annat halter av klor, klorform och svavelsyra för att utreda luftkonditioneringen.

Mätningar av inomhusluften i simhallen pågår också. Arbetshälsoinstitutets resultat kommer i slutet av april 2015.

Efter det kan planeringen av eventuella ändringsarbeten påbörjas.

Arbetena påbörjas i början på sommaren 2015 och de fortsätter till slutet av året och sommaren 2016 om det behövs.