Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernåvattnet kloreras - elva har fått magsymptom

Vattenkran.

Det förorenade vattnet i Pernå kyrkoby ska kloreras. Kloreringen startar på onsdag.

Vattenledningsnätverket kloreras för att få bort sjukdomsalstrande bakterier från vattnet. Bakterier siom härstammar från avföring hittades i de vattenproven som togs den här veckan.

Under kloreringen luktar och smakar vattnet klor. Klorerat vatten är ofarligt, men kan irritera känsliga personer. Klorerat vatten kan användas för att tvätta sig, tvätta kläder och diskning,

Uppmaningen att koka mat- och dricksvatten gäller fortfarande. Det ska kokas i minst fem minuter. Uppmaningen att koka vattnet fortsätter i alla fall över påsk.

Temporär distribuering av dricksvatten fortsätter på Hemgården enligt självbetjäningsprincip. Ta med egna vattenkärl. Kortvariga avbrott förorsakas då behållaren tankas

På Hagaböle vattentäkt inmatas från och med onsdagen klor med låg halt. Det kan ta flera dagar innan kloret spritt ut sig över hela vattennätet. Kloreringen fortsätter tillsvidare.

Personer med symptom ska ta kontakt

Än så länge har elva personer rapporterat magsymptom. Symptomen har varit lindriga. Hälsovårdscentralen reder med hjälp av patientprover ut symptomens eventuella samband med vattenproblemet.

Personer som får symptom av det förorenade vattnet ska ta kontakt med Lovisa hälsostation dagtid. På kvällar och veckoslut ska du kontakta jouren på Borgå sjukhus om du misstänker att du insjuknat i magproblem på grund av dricksvattnet och om symptomen är kraftiga.

Vanligtvis räcker det som vård med att vila hemma och inta rikligt vätska. Det lönar sig att meddela även om lindriga symptom till sjukskötaren Tanja Jyrkkämäki som ansvarar för smittosamma sjukdomar.