Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny bro över Aura å har vind i seglen

Från 2015
Vy över grönskande Aura å.
Bildtext Vy över Aura å från Korois. Till vänster Studentbyn, till höger Raunistula.
Bild: Yle/Marie Söderman

Planerna på en ny bro för cyklister och fotgängare över Aura å i Åbo tog ett steg vidare på tisdagen. Stadsplaneändringen för Raunistulaområdet, som möjliggör brobygget, godkändes av miljö- och stadsplaneringsnämnden.

Tanken är att bron byggs mellan Studentbyn och stadsdelen Raunistula.

Staden vill också utreda vilka byggnader som behöver skyddas i Raunistula och om man kunde utöka byggandet mellan Virusmäkivägen och järnvägsspåret i Raunistula.

Det kan dessutom bli aktuellt att bygga en cykelväg mellan Raunistularampen och Erik Jorpes stig.

Tanken är att stadsplanen för Raunistula ska bli klar i år och behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige nästa år.