Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Rekordmånga dagisbarn i Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 01.04.2015 22:15.
Barn på ett dagis i Larsmo.
Bildtext
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Antalet barn vid Helsingfors daghem är rekordhögt. Närmare 23 000 barn hade en dagvårdsplats vid Helsingfors daghem i fjol. Även antalet barn på privata daghem har ökat.

I en del områden går hela 85 procent av barnen i åldern 3-6 år i kommunens daghem. Dagvård som sker hemma och behovet av hemvårdsstöd bland föräldrar har däremot minskat.

Det här framgår i en färsk undersökning där stöden för småbarnspedagogik och barnskötsel utreddes.

- Ökningen beror helt enkelt på befolkningsökningen i Helsingfors, säger forskare Sanna Ranto.

Daghemmen fylls

Det blir allt vanligare att barn från två år uppåt går på daghem. Därför har behovet av hemvårdsstöd som beviljas till föräldrar som stannar hemma och sköter om sina barn minskat under de senaste tio åren.

I fjol beviljades hemvårdsstödet i Helsingfors till två tredjedelar av föräldrar med en ettåring och till knappt en tredjedel av föräldrar med en tvååring.

Antalet privatvårdsstöd som beviljas till barn som går på ett privat daghem ökar däremot snabbt, framför allt i södra Helsingfors. Förra året beviljades stödet till cirka 3000 barn.

Samtidigt som antalet dagisbarn ökar minskar dagvård som sker hemma.

Fattigdomen ökar bland barnfamiljer

Fattigdom i barnfamiljer är vanligare i Helsingfors än i resten av landet. Var tionde familj i Helsingfors med två föräldrar och barn under sju år räknas som låginkomsttagare medan hela 41 procent av familjer med en förälder räknas som låginkomsttagare.

Forskare är intresserade av sambandet. Det vill säga om det finns något samband mellan ökningen av antalet barn på daghem och lågavlönade föräldrar.

- För tillfället har vi ändå inte hittat något samband, konstaterar Ranto.

Helsingforspappor stannar hemma

Det är fortfarande flest mammor som ansöker om hemvårdsstöd men antalet pappor som ansöker om stödet ökar stadigt.

I Helsingfors beviljades hemvårdsstödet till 47 procent fler pappor år 2014 jämfört med år 2007. I fjol använde pappor i Helsingfors stödet flitigare än pappor i resten av landet. I Helsingfors gick nio procent av hemvårdsstöden till pappor medan siffran i hela landet låg på sex procent.

- Det här kan kanske förklaras med att arbetsplatserna i Helsingfors inte är lika traditionella som i resten av Finland, säger Ranto.

Pekka Mommo
Yle Helsinki