Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kapitalismens vagga

Från 2015
Uppdaterad 29.10.2015 14:59.

USA framställs ofta som kapitalismens vagga. Det stämmer i mångt och mycket. Den amerikanska drömmen handlar ju om att vara sin egen lyckas smed och därmed göra en klassresa från fattig till rik.

Samtidigt finns det sidor i USA som är allt annat än typexempel på det kapitalistiska samhället. Här i Brooklyn har vi till exempel en handfull matkooperativ som erbjuder sina medlemmar högklassiga och oftast lokalt producerade livsmedel till avsevärt lägre priser än i normala mataffärer.

Matkooperativ inte bara låter utan de facto är något som kunde vara en import från Sovjetunionen. Kooperativet här i vår stadsdel, Park Slope, har 17 000 medlemmar. Och samtliga medlemmar måste göra ett arbetspass var fjärde vecka för att behålla sin rätt att handla i affären.

De arbetsuppgifter medlemmarna tvingas utföra varierar från att stå vid kassan, lyfta in varor på hyllorna till att packa och hantera allt från kryddor till ostar. Tack vare den enorma mängden gratis arbetskraft kan kooperativet erbjuda varor under marknadspriset. Rejält under. Alla varor i kooperativet har ett påslag på 21 procent. I normala mataffärer är varorna ofta upp till 100 procent dyrare än inköpspriset.

Under mitt senaste arbetspass i kooperativet hade jag i uppgift att skära upp delikatessostar. I mitt stilla sinne undrade jag om ett kooperativets koncept ens skulle vara möjligt att förverkliga i Finland. Skulle myndigheterna gå med på att fullständiga noviser hanterar livsmedel?

Många av de 17 000 medlemmarna är starkt engagerade i kooperativets verksamhet. Kooperativet erbjuder matlagningskurser, publicerar en tidning och man debatterar ofta vilka importvaror skall finnas på hyllorna. Varor från nationer som trampar på mänskliga rättigheter och stora multinationella företag är exempelvis bannlysta. Låter snarare socialistiskt än kapitalistiskt, eller hur?

En annan aspekt på det amerikanska samhället som inte är precis ultrakapitalistiskt är de rikaste medborgarnas generositet. Ungefär samtidigt som en rik finländare hotade att flytta till Sverige för att undvika arvsskatter berättade Apples VD Tim Cook att han tänker skänka bort sin förmögenhet som värderas till 665 miljoner dollar till välgörenhet.

Cook sällar sig därmed till en ansenlig skara stenrika amerikaner som förbundit sig att donera åtminstone hälften av sin egendom till välgörenhet. Bland de över 100 miljardärer som undertecknar the Giving Pledge hittas namn som Warren Buffet, Bill Gates och Marc Zuckerberg. http://givingpledge.org/

I Finland verkar filantropi inte alls ha fått samma genomslagskraft. Kanske det beror på att vi har av tradition ett mer egalitärt samhälle där just samhället förväntas stå för skyddsnätet?

Alla har förstås full rätt att göra precis vad man vill med sin förmögenhet. Den poäng jag vill lyfta fram är att det finns motpoler till marknadskrafterna och kapitalismen här i USA. Allt drivs trots allt inte av ständig jakt efter egen vinning. Allmännyttiga insatser är inte så sällsynta som man kanske skulle tro här i kapitalismens vagga.

Park Slope 11215