Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Långfredag – död och sorg

Från 2015
Uppdaterad 04.04.2015 12:30.
långfredag
Bild: Yle / Leif Lindgren

Allmän helgdag

Långfredagen är en av årets mest betydelsefulla helgdagar i kristen tradition och firas till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata. Långfredag är en allmän helgdag och firas den fredag som infaller före påskdagen. Långfredagen präglas av stillhet och började firas i Jerusalem på 300-talet. I Norden blev långfredagen helgdag på 1600-talet. Ännu på 1960-talet var det förbjudet att ordna offentliga nöjestillställningar på långfredagen och eftersom barn och unga uppmanades att stanna hemma den dagen upplevdes den som en ”lång” fredag. Även om traditionen håller på att förändras så är många butiker och restauranger ännu stängda på långfredag.

Dagen är lång bara i Norden

Benämningen långfredag i olika former används enbart i de nordiska länderna. Anglosaxer använde tidigare Long Friday men har likt engelsmän och holländare börjat tala om Good Friday, Goede Vrijdag. Festens tyskspråkiga namn är Karfreitag och tar fasta på långfredagens sorg. Prefixet Kar- betyder sorg i gammal tyska. De ortodoxa talar om den stora fredagen, likaså esterna (Suur Reede). I de romanska språken talar man åter om den heliga fredagen (till exempel franskans vendredi saint och spanskans viernes santo).

Svart och tyst

I kyrkan märks långfredagen i det avskalade. Inga kyrkklockor klämtar och orgeln står tyst. Altaret är täckt med ett svart tyg för att markera döden och sorgen. På altaret kan det finnas ett krucifix och ett Kristusljus som släcks under långfredagens gudstjänst. Ifall man har blommor på altaret så används fem röda rosor för att symbolisera Jesu fem sår. På altaret har man ofta också en törnekrona.

Ingen predikan

Långfredagens predikan utgörs ofta av aktläsning, det vill säga läsning av valda delar ur evangeliernas beskrivningar av Jesu lidande och död. Läsningen varvas med mollställd och dramatisk psalmsång. Vandliga psalmer är psalm 72 Du bar ditt kors, psalm 74 Han på korset, han allena och psalm 60 O huvud blodigt sårat. Långfredagen är en av årets populäraste kyrkliga högtider och har årligen över 50 000 kyrkobesök.

Andra sätt att fira

Många väljer också att under helgen delta i passionsspel, påskvandringar och passionskonserter, dvs. olika former av dramatiseringar av Jesu korsfästelse, död och uppståndelse.

Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet