Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga akademiker har lättare att få jobb

Från 2015
Uppdaterad 07.04.2015 13:57.
Närbild av dokument på bord och människor omkring.

Nästan 50 000 akademiskt utbildade personer är utan jobb, men en högre utbildning lönar sig i alla fall. Enligt statistik har högutbildade personer lättare att få jobb än andra, speciellt nyutexaminerade personer.

Nyutexaminerade högskolestuderande klarar sig bättre på arbetsmarknaden, säger forskaren Juha Sainio vid Åbo universitet.

– Sysselsättningsläget för nyutexaminerade högskolestuderande har förbättrats jämfört med förra året, säger Juha Sainio.

Hittills har nyutexaminerade personer med högskoleexamen placerat sig sämre på arbetsmarknaden än de som redan är i arbetslivet.

– Nu verkar det faktiskt vara så att arbetsmöjligheterna för nyutexaminerade är en aning bättre än för dem som redan har en lång arbetskarriär bakom sig, säger Sainio.

Utbildning lönar sig alltid

Under de senaste åren har den akademiska arbetslösheten skapat flera nyhetsrubriker. För tillfället är 46 000 akademiskt utbildade personer arbetslösa vilket är ett rekordhögt antal.

Enligt Juha Sainio har man på grund av de negativa nyheterna glömt att en bra utbildning i varje fall garanterar bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

– Det har skrivits rätt så lite om att utbildning fortfarande lönar sig. Ju högre utbildningsgrad, desto lägre arbetslöshetsgrad.

I statistik från arbets- och näringsministeriet framkommer det att under fyra procent av de akademiska doktorerna är arbetslösa. För personer som har en lägre högskoleutbildning är drygt sex procent utan arbete. Den sammanlagda arbetslöshetsgraden i hela landet är cirka tolv procent.

– Utbildning lönar sig även på grund av att högutbildade oftast får arbete som motsvarar deras utbildning.

Konkreta yrken ger flest jobb

Bland de högutbildade finns mest arbetslöshet i utbildningsområden som inte direkt ger en utbildning till ett visst yrke. Flest arbetslösa finns bland personer som studerat humanistiska, naturvetenskapliga eller konstnärliga ämnen.

Av de högutbildade är det endast konststuderande som har en arbetslöshetsgrad som är större än landets sammanlagda arbetslöshetsgrad på tolv procent. Arbetslöshetsgraden för konststuderande är en aning över tolv procent.

För en högutbildad person är det lättast att få arbete om man utbildar sig direkt till ett yrke.

– Till exempel läkare, psykologer, socialarbetare och logopeder har blivit sysselsatta väldigt bra, säger Sainio.

Yrjö Hjelt, Yle Turku