Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förvirring kring barnavdelningen i Ekenäs

Från 2015
Uppdaterad 08.04.2015 12:48.
En ungdom som ligger i en sjukhussäng på barnavdelningen.
Bildtext En ungdom som ligger i en sjukhussäng på barnavdelningen.
Bild: YLE / Pia Santonen

Det finns inte något beslut på att stänga barnavdelningen vid Västra Nylands sjukhus, konstaterar direktören för barnmedicinska resultatenheten, Jari Petäjä, vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Men Marianne Gripenberg-Gahmberg, direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde, vet berätta att stängningen är avgjord genom ett informellt beslut av verkställande direktören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Aki Linden och Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.

En nyhetsanka. Det kallar direktören för barnmedicinska resultatenheten Jari Petäjä vid HNS nyheten förra veckan om att barnavdelningen i Västra Nylands sjukhus (VNS) stänger för gott i sommar. För det finns inga sådana beslut, säger han.

De omständigheter under vilka den här nyhetsankan har uppstått hör samman med rätt invecklade arrangemang kring all sjukvård i Raseborg. Här finns frågor om hur man får plats för den psykiatriska vården, för hälsocentralen och så vidare.

Jari Petäjä betonar att en sådan här sak måste beredas i god ordning där berörda hörs och tror inte att det är sannolikt att något beslut kan fattas i år.

Direktörer fattade stängningsbeslut

Men lyssnar man på direktören för Västra Nylands sjukvårdsområde, Marianne Gripenberg-Gahmberg, så säger hon fortfarande att barnavdelningen i VNS stänger för gott i sommar. I så fall är det ingen nyhetsanka.

Det stämmer att det saknas formella beslut om stängningen, enligt Gripenberg-Gahmberg. Men det finns ett informellt tjänstemannabeslut på hög direktörsnivå, säger hon.

- De här riktiga besluten om hur det skulle vara har fattats i diskussioner mellan Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson och verkställande direktör för HNS, Aki Linden.

Och i och med det var det nog ganska klart, tillägger Marianne Gripenberg-Gahmberg.

Häftig tidtabell

Orsaken till att det saknas formella beslut i processen som i första hand har utgått från lokalitetsfrågorna förklarar hon så här:

- Tidtabellen har varit så häftig och långdansen har varit så pass komplicerad att vi inte har kommit oss för att fatta något sådant beslut.

Hon betonar ändå att beslutet är i samklang med det som till exempel Jari Petäjä tidigare har talat för. Av den anledningen har Gripenberg-Gahmberg inte diskuterat den här saken med honom.

En riktig barnavdelning finns ändå inte längre?

Det här är ändå inte en så stor sak, enligt Marianne Gripenberg-Gahmberg, i och med att gynekologi- och barnavdelningen inte i ordets egentliga bemärkelse längre är en barnavdelning.

- Det är en blandavdelning. Jag betonar att det är en veckoavdelning och i praktiken har den för barnpatienternas del fungerat från tisdag till fredag.

Med Lojo sjukhus underhandlar Västra Nylands sjukhus om samarbete då det gäller barnläkartjänsterna, berättar Gripenberg-Gahmberg.

De västnyländska barn som efter stängningen behöver sjukhusvård ska till Jorvs sjukhus, eller till barnkliniken, om den sortens vård behövs, förklarar hon.

Olika syn på Lojo sjukhus

Lojo sjukhus är inget alternativ eftersom där inte finns någon barnavdelning, enligt Marianne Gripenberg-Gahmberg.

Men här säger tvärtom direktören för barnmedicinska resultatenheten i HNS, Jari Petäjä, att han har efterlyst en utredning i diskussioner med tjänstemän om hur ett samarbete mellan VNS och barnavdelningsbehovet vid Lojo BB kunde se ut.

Petäjä: Svenskan fungerar i Jorv

Jari Petäjä vill inte ta ställning till viket alternativ som vore bäst för barnavdelningsvården för barn i Västra Nyland. Han betonar ändå att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inte har problem med kapaciteten vare sig då det gäller lokaliteter, personal eller språkkunnighet.

- Vi klarar bra av att vårda de svenskspråkiga barnen i Raseborgsområdet.

Men finns det då några garantier för att svensk service fungerar i Jorvs sjukhus?

- Nog sköter vi också för tillfället barn som talar svenska, till exempel på veckosluten då barnavdelningen vid Västra Nylands sjukhus är stängd.

Det går an för en förälder att övernatta med barnet som är på avdelningsvård i Jorvs sjukhus.

Det finns ett protokoll från ett möte 5.2.2015 i nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde där nämnden har uttryckt sitt stöd för ett av olika alternativ för hur lokalitetsfrågan för sjukvården kunde ordnas. Men det är inget beslut.

"En fjäder har blivit en höna"

Erkki Rissanen (Saml.) är ordförande i nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde. Han säger att man gjort en höna av en fjäder och tillägger att det just nu sker förändringar som skapar oro.

- Det här är inte någon ny grej. Barnavdelningen lades egentligen ner när BB stängdes. Sedan dess har man försökt göra allt på bästa möjliga sätt. Nu samarbetar hälsovårdsdistriktet och staden vilket betyder att det sker förändringar. Den här förändringen är man säkert rädd för.

Rissanen påpekar vidare att han aldrig hört om att stadsdirektör Johansson och HNS-direktören Linden har tagit något beslut.

- Det har hela tiden talats om att ändra om och flytta saker och ting från plats till plats. Det har säkert inte fattas något beslut om en stängning.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde kommer att ta del av planerna på sitt möte i slutet av april, berättar Rissanen.

- De här herremännen (Linden och Johansson) har samspråkat mycket och försökt hitta de bästa möjliga lösningar. Jag tror de har lyckats med det. Slutresultatet får Västra Nylands sjukvårdsnämnd ta del av i en beredning på sitt nästa möte.

Läs också:

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/04/02/barnavdelningen-pa-vns-stangs
Barnavdelningen fyller 60 år

Radio Vega Västnyland

3:14

Radio Vega Västnyland

8:07

Diskussion om artikeln