Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt yngre barn får för lite motion

Från 2015
-
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Många undersökningar pekar på att det inte bara är de vuxna i Finland som rör på sig alldeles för lite, utan också barnen. Att inte få tillräckligt med motion har blivit ett problem i allt yngre ålder och det kan hämma inlärningen och utvecklingen hos barnen.

Barn i daghemsåldern får inte tillräckligt med motion i sin vardag. Det visar flera undersökningar som gjorts runtom i Finland.

Lär vi egentligen våra barn att sitta stilla i stället för att röra på sig?

― Arja Sääkslahti, forskare i fysisk fostran

- Föreställningen om att barn rör på sig och sysslar och pysslar verkar inte längre stämma, säger Arja Sääkslahti, forskare i fysisk fostran vid Jyväskylä universitet.

Egentligen sitter barn stilla väldigt många timmar om dagen. Det är uppväckande, eftersom barn naturligt lär sig genom att röra på sig och stöka runt.

- Då uppstår frågan om vi vuxna har gjort omgivningen sådan att barn förutsätts sitta mycket? säger Sääkslahti. Lär vi egentligen våra barn att sitta stilla i stället för att röra på sig?

Problemet har krupit fram så småningom. Förr satt barnen mindre framför skärmar och var ute och lekte med sina vänner mer. Den moderna tekniken har fört med sig att annorlunda saker nu är intressanta, och det påverkar allt yngre barn.

Så här borde barn röra på sig

  • Två timmar rask motion om dagen
  • Barnet ska dagligen få öva mångsidiga, motoriska färdigheter i omväxlande miljöer
  • Det är fostrarens uppgift att se till att barnets omgivning lockar till motion och att barnet lär sig att röra sig i säkert i olika miljöer
  • Daghemmet ska erbjuda basredskap som främjer barnens motion

Plock ur Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer

- Nuförtiden ser underhållningen annorlunda ut. Man kanske inte ens märker att man borde gå ut med vännerna, utan sitter i stället framför datorn i någons sällskap eller för sig själv.

Stillhet inte barnets naturliga tillstånd

Problemet med att barnen inte rör på sig finns också i daghemmen. Små barn borde aktivt röra på sig två timmar om dagen, men för många blir mängden motion långt under rekommendationen.

Det här har enligt Sääkslahti att göra med känslan av kontroll. Vi har länge tänkt att allt är bra när barnet sitter tyst på sin plats - men det är ju egentligen inte alls barnets naturliga tillstånd.

- Nu börjar vi så småningom komma bort från det tänkesättet i och med att forskning visar hur man blir piggare och lär sig saker genom att röra på hela sin kropp.

En överbeskyddande inställning är också en del av problemet. Om omgivningen vi har skapat känns osäker, skyddar man barnen till den grad att de inte får utvecklas optimalt och öva på saker som naturligt hör till barndomen.

- Det är ju därför barn leker, för det är en del av deras inlärning, säger Sääkslahti. Så egentligen är alla vi vuxna tillsammans i denna knipa.

Två barn i stövlar
Bild: Yle/Anna Savonius

Nytt program ska komma åt problemen

Ett nytt motionsprogram för små- och förskolebarn av Finlands Idrott Valo vill komma åt problemet.

Programmet Ilo kasvaa liikkuen (ungefär Glädjen att växa upp med motion) har förberetts i samarbete med daghem, kommuner och över 80 olika experter inom småbarnspedagogik. Efter att ha tillämpats på pilotgrupper i daghem och kommuner sedan år 2013 kör programmet igång ordentligt i år.

- Tanken med programmet är att barnen rör på sig mera under hela dagens lopp, inte bara att man lägger till specifika motionstimmar här och där, säger Heli Ketola, expert på motion inom småbarnspedagogik vid Valo.

Det handlar om att göra små motionslösningar i vardagen, berättar Ketola. Till exempel i daghemmen förekommer under dagen moment då man flyttar på sig. Dem vill programmet påverka så att de stöder att barnen rör på sig.

- Meningen är att man rör på sig hellre än sitter på plats, säger Ketola.

I praktiken fungerar programmet så att enheter inom småbarnspedagogiken anmäler sig till programmet och får material och arbetshäften att använda i sin utveckling. Bra idéer för att få småbarn att röra på sig samlas in, delas och förädlas över hela landet.

barn som leker
Bild: Yle/ Ellen Henricson

Passivitet oftast varaktigt

Forskning visar att treårsåldern på många sätt är en avgörande tid för barnets utveckling. Då utvecklas barnets individuella levnadssätt på många olika områden, inte minst då det kommer till att röra på sig. Behovet av motion och intresset för att röra på sig formas då, säger Sääkslahti.

Passivitet är oftast varaktigt, och det är en riskfaktor.

― Arja Sääkslahti, forskare i fysisk fostran

Ett barn som har rört på sig i treårsåldern gör det mer sannolikt också i skolåldern och senare i livet.

- Är man fysiskt passiv i en tidig ålder, är sannolikheten tyvärr mindre att man blir aktiv i en senare ålder, säger Sääkslahti. Passivitet är oftast varaktigt, och det är en riskfaktor.

Är man orolig över att det egna barnet inte rör på sig tillräckligt, råder Sääkslahti föräldrar att verkligen följa med läget och tänka på hur mycket motion barnet faktiskt får. Vi vuxna har en tendens att överestimera både vår egen och barnens motionsmängd, säger Sääkslahti.

Ett snabbt och enkelt sätt att få mer motion tillsammans är att bege sig utomhus.

- Ute finns det utrymme att röra på sig och ljuvliga parker, där man kan leka tillsammans och kasta boll. Det kräver inga stora ekonomiska investeringar, utan skapar enkelt en naturlig, rolig samvaro. Det är kanske ett så lätt knep, att man därför inte kommer att tänka på det och inser hur värdefullt det är.

Diskussion om artikeln