Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kortare köer på privatiserad vårdcentral

Från 2015
Uppdaterad 09.04.2015 14:07.
Mediverkko driver hälsostation i Bolarskog i Esbo, april 2015
Bildtext Mediverkko använder varumärket "Oma lääkärisi" för vårdcentralerna i Esbo.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I Esbo drivs två vårdcentraler av ett privat vårdbolag. Bolarskogs hälsostation har skötts av Mediverkko sedan i höstas. I Vanda har Håkansböle hälsostation tagits över av staden igen, efter att i tre år ha varit privatiserad.

Vi har inte någon byråkrati att tala om. Allting är mycket ledigt och vi har kanske hälften av det pappersarbete som man har på kommunala sidan

Långa rader av orange dörrar och patienter som tyst väntar på sin tur möter en på Bolarskogs hälsostation en tidig onsdag morgon. Patrik Währn som är ansvarig läkare konstaterar att orange är Mediverkkos färg.

- Vi har inte någon byråkrati att tala om. Allting är mycket ledigt och vi har kanske hälften av det pappersarbete som man har på kommunala sidan, säger Patrik Währn.

Han är en av tre läkare som lockades över till Bolarskog från Grankulla hälsovårdscentral i höstas. I Grankulla har det varit tal om att bolagisera vårdcentralen, det vill säga att staden skulle äga det bolag som sköter centralen. De planerna har stött på motvind.

Patrik Währn, Bolarskog, ansvarig läkare april 2015
Bildtext Patrik Währn lämnade jobbet som chefsläkare i Grankulla för att ansvara för vårdcentralen i Bolarskog.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Esbo har lämnat ut hälsovården vid två vårdcentraler, Esbo torg och Bolarskogs hälsostationer till ett privat vårdbolag. Patienterna får samma tjänster som vid stadens vårdcentraler, men läkare och sjukskötare är anställda av Mediverkko, som är en del av Mehiläinen-koncernen.

Patrik Währn lockades över till Bolarskog för att han här kan jobba på ett annorlunda vis än tidigare.

- Lönen blev lite bättre, men inte i den mån med vår progressiva beskattning att det skulle ha varit därför jag skulle ha bytt jobb. Å andra sidan har jag mycket mindre ledigt än tidigare, på privata sidan har man mindre semestrar än på kommunala sidan, säger Patrik Währn.

Kortare köer i Bolarskog

Mediverkko driver hälsostation i Bolarskog i Esbo, april 2015
Bildtext Bolarskogs hälsostation drivs idag av Mediverkko.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Bolarskog togs över av det privata vårdbolaget Mediverkko i oktober 2014. Med förändringen ville staden råda bot på de långa köerna. I januari 2014 var väntetiden för icke-brådskande vård vid Bolarskogs hälsostation 90 dygn, i februari 56 dygn. Sedan det privata vårdbolaget tog över verksamheten har statistiken snyggats upp betydligt, i januari 2015 var väntetiden 9 dygn och i mars 15 dygn.

Enligt Patrik Währn är det effektiva processer och fler sjukskötare som gjort det möjligt att korta ner kötiden.

- Allt vi gör ska vara så väl utfunderat som möjligt, så att allt går snabbt och smidigt. Till exempel går alla patienter som kommer till jouren först till en sjukskötare, som endast vid behov konsulterar den jourhavande läkaren. På det viset kan vi sköta om mycket fler patienter jämfört med hur det var förr då största delen direkt gick till en läkare.

- Rutinmässiga besök kan skötas av en hälsovårdare eller sjukskötare som vid behov konsulterar en läkare, eller reserverar en mottagningstid till läkare, säger Patrik Währn.

Staden betalar lika mycket för tjänsterna som när de själva drev vårdcentralen i Bolarskog.

Vanda tog tillbaka sin vårdcentral från det privata bolaget

I Vanda drevs Håkansböle hälsostation i tre år, från början av 2012 till slutet av 2014, av det privata vårdbolaget Attendo. Nu är det igen staden som har hand om verksamheten.

Det är den kommande vårdreformen som fick Vanda stad att ta över Håkansböle hälsostation igen. Stadens vårdcentraler ska enligt hälsovårdschef Pertti Sopanen vandra i en enad front mot vårdreformen. Håkansböle hälsostation ska få en vid palett av tjänster. Bland annat erbjuds fysioterapi och psykiatriska tjänster på vårdcentralen.

- Alldeles nyss började socialarbetare jobba här. Enligt den nya socialvårdslagen som trädde i kraft i början av den här månaden ska socialarbetare synas mera bland kunderna, så en socialarbetare är här hos oss en dag i veckan och hjälper till, säger Pertti Sopanen på Vanda stad.

Det är lättare för staden att utveckla vårdcentralen när den sköts i egen regi, målet är att bygga upp en vårdcentral där invånarna får all den hjälp de behöver, både hälsovård och socialvård.

Helsingfors och Kyrkslätt har inga allvarliga planer på privatisering

Hälsocentralen i Kyrkslätt centrum
Bildtext Kyrkslätt hälsocentral.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vanda valde att utlokalisera Håkansböle hälsostation eftersom staden hade svårt att rekrytera läkare. Läkarbristen har enligt Pertti Sopanen lättat, idag går det att rekrytera hälsocentralsläkare.

Helsingfors har satsat på servicesedlar inom tandvården, men några planer på att låta privata vårdbolag sköta hela vårdcentraler finns inte berättar överläkare Jukka Pellinen.

I Kyrkslätt finns inte heller några allvarliga planer på att privatisera stadens tre kommunala vårdcentraler.

- Sedan 2009 har läkarsituationen varit bra. Våra vårdcentraler är lockande arbetsplatser, säger vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle på Kyrkslätt kommun.